Veličina fonta: +
3 minutes reading time (592 words)

Natječaj za sudjelovanje na izložbi 13. Memorijal Ive Kerdića, triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike

Tradicionalna izložbena manifestacija Memorijal Ive Kerdića, triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike održava se u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku po trinaesti puta. Sukladno programu i praksi dosadašnjih izložbi, izložba se sastoji od selekcije suvremenog medaljerstva i male plastike te zasebne tematske ili samostalne izložbe.

Ove, 2019. godine, Memorijal se održava prema novim Pravilima, koja su objavljena na Facebook i web stranici organizatora, Muzeja likovnih umjetnosti (www.mlu.hr).

NATJEČAJ I SADRŽAJ PRIJAVE

Prijavu na sudjelovanje na Memorijalu potrebno je poslati u digitalnom obliku, putem e-maila, na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Molimo sudionike natječaja da se prilikom prijave pridržavaju Pravila o organizaciji i radu izložbe „Memorijal Ive Kerdića", triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike (posebno: III., Uvjeti izlaganja; IV, Natječaj i sadržaj prijave): http://www.mlu.hr/index.php/pravo-na-pristup-2

Prijava na natječaj obvezno mora sadržavati:

  1. osobne podatke: ime, prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu;
  2. profesionalni životopis;
  3. potpunu dokumentaciju o prijavljenom radu (naziv, godina, tehnika, dimenzije) i po potrebi tehničke podatke o postavljanju rada;
  4. fotografiju visoke rezolucije (prihvaća se i fotografija sadrenog modela prije lijevanja);
  5. ukoliko to vrsta rada nameće, izjavu umjetnika o vlastitom umjetničkom radu (stav koji umjetnik iskazuje radom) te opis načina izlaganja rada.

Jedan autor može na natječaj prijaviti jedan do tri rada u selekciji male plastike te jedan do pet radova u medaljerskoj selekciji. Umjetnički savjet za izlaganje odabire jednu do tri male plastike te jednu do pet medalja.

Autor treba putem prijave na natječaj Umjetničkom savjetu omogućiti uvid u svoj rad digitalno, u obliku kvalitetne fotografije/reprodukcije. U slučaju pozitivnog odgovora Umjetničkog savjeta, a radi donošenja konačne odluke o prijavljenom radu, autor će ocjenjivačkom sudu omogućiti i uvid u rad uživo. Uz radove koji su izabrani kroz natječajni postupak, na izložbi će sudjelovati i pozvani autori.

Prijave na natječaj šalju se na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Završni rok za prijavu na natječaj je 31. svibanj 2019. godine.

Prijavljene radove ocjenjivati će Umjetnički savjet 13. memorijala Ive Kerdića u sastavu: Damir Mataušić, Ivan Mirnik, Tatijana Gareljić, Luka Petrinjak, Daniel Zec.

O rezultatima natječaja prijavljeni autori biti će obaviješteni putem e-maila.

Smatra se da je prijava pristigla u roku ukoliko je poslana na e-mail adresu Muzeja zaključno do 24.00 sata zadnjeg dana roka za slanje prijave. Nepotpune, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za prijavu, Umjetnički savjet neće uzeti u razmatranje.

Datum i mjesto otvaranja izložbe:

19. rujan 2019. godine, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek.

Izložba će biti otvorena do 16. studenoga 2019. godine.

Sve dodatne upite slati na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Kustos izložbe: mr. sc. Daniel Zec

U Osijeku, 4. ožujka 2016. godine

Otvorena izložba «Korak ispred vremena, Atelier Wo...
VELIKI PORTRETI FÉLIXA NADARA