Muzeji za sve – akcija povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Akcija Muzeji za sve i ove godine, treće za redom, nastavlja sa svojim ciljem uključivanja osoba s invaliditetom u edukativne programe i aktivnosti muzeja, ali i osvješćivanja svih ostalih posjetitelje o problemima invaliditeta. U Akciju se u prosincu 2011. godine uključuju gradski muzeji iz Virovitice i Vukovara te Muzej Slavonije i Galerija umjetnina iz Osijeka.

 

Stručni skup "Muzejska izložba kao oblik edukacije"

U petak 1. travnja 2011. godine Sekcija za muzejsku edukaciju i animaciju Muzejske udruge Istočne Hrvatske organizirala je jednodnevni stručni skup pod nazivom "Muzejska izložba kao oblik edukacije".

Projekt «Muzeji za sve»

Projektom "Muzeji za Sve"  Muzejska udruga Istočne Hrvatske bi obilježila Međunarodni dani osoba s invaliditetom (3.12.2009.).

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731