Ciljevi i poslanje

Muzejska udruga istočne Hrvatske je stručna, neprofitna društvena organizacija muzejsko-galerijskih djelatnika i ustanova sa ciljem unapređenja organizacije djelovanja muzeja i galerija na području istočne Hrvatske. 

Sukladno tome Udruga organizira oblike rada koji mogu poslužiti proširivanju stručnog i znanstvenog rada, te svrsishodnijem muzeološkom djelovanju i prezentiranju fundusa građe muzeja i galerija istočne Hrvatske.

Statut MUIH

pdfSTRATEŠKI PLAN MUIH-a18/09/2014, 12:13