Potkategorije


Pored aktivnog sudjelovanja u radu MUIH-a, etnolozi istočne Hrvatske su od osamdesetih godina 20. stoljeća okupljeni u svoju sekciju s ciljem zajedničkog djelovanja u muzejskoj i etnološkoj struci. Danas Sekcija okuplja 14 etnologa iz 13 slavonskih muzeja preko koje se muzealci povezuju i zajedno surađuju na raznim projektima.

U počecima svoga djelovanja Sekcija je pokazala prednosti rada udruženih muzejskih snaga te mogućnosti ostvarivanja izložbenih djelatnosti.

Izložba „Vezovi panonske Hrvatske“ postavljena je u Slavonskom Brodu 1981. godine a uključila je tadašnje institucije: Muzej Požeške kotline, Muzej đakovštine, Zavičajni muzej Našice, Gradski muzej Vinkovce, Gradski muzej Vukovar, Muzej Brodskog Posavlja te Muzej Siska. Uz izložbu tiskan je i zanimljiv katalog koji donosi pregled zastupljenih područja te slikovne prikaze raznovrsnosti narodnog veza. Nedugo nakon toga povodom smotre folklora „đakovački vezovi“ 1983. godine Sekcija priređuje izložbu „Likovni izraz u narodnom stvaralaštvu Slavonije i Baranje“ na kojoj su odabrani primjeri likovnog izraza na predmetima od raznog materijala: drveta, gline, metala, kože, roga i na tkanjima od lana, vune, svile, pamuka. Etnolog Zvonimir Toldi u prigodnom prospektu ističe tadašnju nadu „da će se ovakva izložbena (i ne samo izložbena) suradnja nastaviti, i ne samo prigodno. Uvjet za to postoje, dobra volja, također, a kako se pokazalo, nije uvijek sve u novcu.“ Zajednička suradnja etnologa MUIH-a rezultira 1985. godine izložbom „Slavonski suvenir s etnografskom podlogom“. Etnologinja Vesna Kolić Klikić je u uvodnom dijelu kataloga naglasila: Želja nam je bila da ovom izložbom izdvojimo i pokažemo predmete koji u sebi sadrže etnografske elemente i da potaknemo neka razmišljanja o opravdanosti plasmana svih onih predmeta koje danas svodimo pod zajednički naziv suvenir (…).

sekcija etnologaDaljnji rad se zaustavlja zbog predratnih i ratnih zbivanja, ali već 1998. godine u okviru 30. đakovačkih vezova, a kao dio programa Međunarodne unije folklornih skupina –IGF-a okuplja se dio etnologa slavonskih muzeja povodom izložbe „Vinova loza u narodnom stvaralaštvu“. Od muzeja sudjeluju: Muzej Slavonije iz Osijeka, Muzej đakovštine iz đakova, Gradski muzej Vinkovci, Zavičajni muzej Stjepan Gruber iz Županje te Muzej Brodskog Posavlja iz Slavonskog Broda.

Pored izložbene djelatnosti, Sekcija etnologa inicira i godišnje stručne sastanke. Na sastanku u Slatini 2000. godine Sekcija je na čelu s etnologinjom Brankom Uzelac iz Muzeja đakovštine inicirala popis i registar kustosa – etnologa zaposlenih u muzejima MUIH-a te upozorila na manjak i potrebu zapošljavanja etnologa u slavonskim muzejima.

U svom programu Sekcija potiče na stručne izlete. Takav je bio i dvodnevni izlet u Mađarsku 2005. godine kojom prigodom su posjećeni etno muzej Göcseji na zapadu Mađarske te Etnografski muzej na otvorenom u Szentendrcu nedaleko od Budimpešte. 

Od lipnja 2008. godine sjedište Sekcije je u Gradskom muzeju Virovitica. Sekcija danas promiče međusobna druženja muzejskih etnologa istočne Hrvatske i razmjenu profesionalnih iskustava, međumuzejsku suradnju istraživanja i realizaciju, organiziranja, posuđivanja i preuzimanja stručnih izložbi unutar slavonskih muzeja uviđajući važnost ekonomske isplativosti ovakvih suradnji, kao i brojne druge aktivnosti, ali i razmjenu iskustava u inventiranju etnografske građe u novim medijima. Pored ovoga, članovi Sekcije međusobno potpomažu ostvarenje kvalitetnih programa folklornih manifestacija i slično.


Predsjednica Etnološke sekcije MUIH-a:
Jasmina Jurković, prof.
Gradski muzej Virovitica

 

 

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731