Sekcija za muzejsku edukaciju i animaciju

osnovana je sa svrhom i ciljem:
• okupljanja stručnih djelatnika unutar Udruge koji se u sklopu svojih institucija bave edukacijom i animacijom
• poticanja suradnje među članovima Udruge i njihovim institucijama na polju muzejske edukacije i animacije
• unapređenja organizacije djelovanja muzeja i galerija na području Istočne Hrvatske na polju muzejske edukacije i animacije
• provođenja svih oblika djelovanja koji vode svrsishodnijem prezentiranju muzejskog fundusa i edukaciji krajnih korisnika muzeja
• brige o stručnom unapređenju muzejskih djelatnika na polju muzejske edukacije i animacije
• suradnje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu

Sekcija je osnovana u lipnju 2009. godine, a u njen rad se do danas uključilo 10-tak stručnih muzejskih djelatnika, članova Udruge.

U svom prvom programu Sekcija si je postavila realizaciju projekta "Muzeji za sve", koji će započeti istoimenim seminarom 2.listopada 2009. godine.

VIJESTI:

- ODRŽAN SASTANAK SEKCIJE ZA MUZEJSKU EDUKACIJU I ANIMACIJU 29.11.2017. U GRADSKOM MUZEJU VUKOVAR

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731