Stručno putovanje - Köln

Poštovane kolege, 
U privitku se nalazi program stručnog putovanja na sajam Exponatec u Kolnu, u organizaciji Muzeja Slavonije u Osijeku u terminu od 16.11. do 22.11.2009. Molimo zainteresirane da se jave najkasnije do 28.10.2009.