O Glasniku slavonskih muzeja

Janja Juzbašić

PROSLOV

Prvi Glasnik slavonskih muzeja, u podnaslovu Informativni list Podružnice  muzealaca Hrvatske, konzervatora i arhivista izašao je u prosincu 1966. godine. Glavni i odgovorni urednik prvoga broja bio je tadašnji direktor Muzeja u Županji, profesor Stjepan Gruber. Uvodna riječ Stjepana Grubera iz prvog broja Glasnika slavonskih muzeja:

Zahtjev za prikupljanje ponuda

Zahtjev za prikupljanje ponuda u postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama iz dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13 i 13/14)

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Gradski muzej Vukovar
ŽŽupanijska 2,
Dvorac Eltz
32 000 Vukovar

tel: 032 638 475