Glasnik slavonskih muzeja

Prvi broj Glasnika slavonskih muzeja izašao je 1966. godine s ciljem da se poboljša komunikacija između muzeja, a u svrhu boljeg individualnog i zajedničkog djelovanja muzeja. Broj koji je tiskan 2006. godine bio je sveukupno 59 izdani broj Glasnika.

U tih gotovo šest desetljeća mijenja se, ne samo, uredništvo nego i sadržaji i oprema publikacije. Glavni i odgovorni urednik prvog broja bio je Stjepan Gruber, tadašnji ravnatelj Muzeja u Županji. On uređuje prva dva broja, a nakon toga, sve do 29. broja uredništvo vodi Kolegij Gradskog muzeja Vukovar s urednikom Antunom Eugenom Brlićem. Nakon Vukovara se seli u Osijek da bi se nakon jednog izdanog broja vratio u Vukovar. Uslijedila su uredništva u Županji, Našicama i Osijeku da bi ove godine, 2008., uređivanje Glasnika preuzeo Gradski muzej Požega.

  • Glasnik slavonskih muzeja Br. 1., prosinca 1966.

 Uvodna riječ Stjepana Grubera iz prvog broja Glasnika slavonskih muzeja 


glasnik-prvi-naslovnica-small.jpg Već više godina planirana je jedna muzejska publikacija koja bi međusobno uže povezivala članove slavonske podružnice Društva muzealaca, kao i konzervatora i arhivista Slavonije. Namjeravao s isprva izdati „Zbornik slavonskih muzeja“ po uzoru na slične zbornike nekih drugih regija, ali se od toga moralo, nažalost, odustati zbog pomanjkanja financijskih sredstava… Podružnica će ovim Glasnikom moći odražavati permanentnu vezu sa svojim članovima i rukovoditi zajedničkim akcijama, raspravljati aktualna pitanja i davati direktive za što uspješniji rad i boriti se za bolji položaj muzeja i muzejskih radnika. Ali ovaj Glasnik davat će time uvida i autentične obavijesti o radu muzeja, i svim onima, koji stoje u bilo kakvoj vezi s muzejskim ustanovama i njihovim radom; što je držimo, također od velike važnosti. To su: odgovorna politička i društvena tijela o odlučujući faktori, članovi muzejskih savjeta, škole, nastavnici, poduzeća, sindikati, konzervatori, arhivisti i dr.

Iako su na suradnju za ovaj prvi broj pozvani bili svi muzeji i arhivi i svi naši članovi, odaziv je bio suzdržljiv, a izvještaji dosta oskudni. Ipak, nadamo se da će to biti bolje u drugom broju Glasnika. Stoga, ovaj broj i ne pretendira da bude uzoran, ali i ovako pokazuje bar donekle put kojim bi želio poći ovaj list i ova akcija.

Molimo sve da nam pomognu u ovom nastojanju.

 

 

 

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731