Muzej za sve

Muzeji za sve je publikacija koja je nastala kao rezultat istoimenog projekta koji se u muzejima Udruge održava od 2009. godine. Projekt obuhvaća muzejske programe koji uključuju osobe s invaliditetom ili senzibiliziraju za pitanja i probleme invaliditeta.Cilj publikacije je prikazati edukativni rad muzeja i suradnju s različitim udrugama i obrazovnim institucijama te pružiti praktične primjere i savjete o muzejskoj interpretaciji te, općenito, o komunikaciji s osobama s različitim invaliditetima.

pdfMuzeji_za_sve_2013.pdf576.43 KB