O Glasniku slavonskih muzeja

Janja Juzbašić

PROSLOV

Prvi Glasnik slavonskih muzeja, u podnaslovu Informativni list Podružnice  muzealaca Hrvatske, konzervatora i arhivista izašao je u prosincu 1966. godine. Glavni i odgovorni urednik prvoga broja bio je tadašnji direktor Muzeja u Županji, profesor Stjepan Gruber. Uvodna riječ Stjepana Grubera iz prvog broja Glasnika slavonskih muzeja:

„Već više godina planirana je jedna muzejska publikacija koja bi međusobno uže povezivala članove slavonske podružnice Društva muzealaca, kao i konzervatora i arhivista Slavonije. Namjeravalo se isprva izdati „Zbornik slavonskih muzeja“ po uzoru na slične zbornike nekih drugih regija, ali se od toga moralo, nažalost, odustati zbog pomanjkanja financijskih sredstava.  Podružnica će ovim Glasnikom moći odražavati permanentnu vezu sa svojim članovima i rukovoditi zajedničkim akcijama, raspravljati aktualna pitanja i davati direktive za što uspješniji rad i boriti se za bolji položaj muzeja i muzejskih radnika. Također ovaj Glasnik davat će time uvida i autentične obavijesti o radu muzeja, i svim onima, koji stoje u bilo kakvoj vezi s muzejskim ustanovama i njihovim radom; što je držimo, također od velike važnosti. To su: odgovorna politička i društvena tijela o odlučujući faktori, članovi muzejskih savjeta, škole, nastavnici, poduzeća, sindikati, konzervatori, arhivisti i dr.
    Iako su na suradnju za ovaj prvi broj pozvani bili svi muzeji i arhivi i svi naši članovi, odaziv je bio suzdržljiv, a izvještaji dosta oskudni. No, već u nekoliko idućih brojeva odaziv je sve veći,  a prilozi obimniji i sadržajniji.“

Stjepan Gruber uređuje dva broja, a nakon toga,  sve do 29. broja, Uredništvo vodi  Kolegij Gradskoga  muzeja Vukovar s odgovornim glavnim urednikom Antom Eugenom Brlićem (1968. – 1975.).  Od 1976. do 1979.  godine  odgovorni urednik je  Vlado Horvat, a 1979.  godine 4. broj uređuje Ante Dorn, koji urednikom ostaje do 1988. godine.  Uredništvo premješta u Osijek, pod vodstvom Vesne Burić, u čijem uredništvu izlazi samo jedan broj, a potom se uredništvo povjerava Stručnom kolegiju  Muzeja Vukovar, a odgovorna urednica je Zdenka Buljan.

Od tada do danas izašlo je više od pedeset brojeva, a treba naglasiti da su osamdesetih godina  izlazila i četiri broja godišnje. Nakon izlaska prvog broja odaziv je bio suzdržljiv, a izvještaji oskudni.  No, već nakon nekoliko brojeva Glasnik postaje vrlo zanimljiva  publikacija muzealaca na području djelovanja Društva, jer uz stručne članke redovito objavljuje  i aktualna događanja i zanimljivosti. U njemu izdvajamo nekoliko stalnih rubrika kao što su: Iz muzejskog društva, Rad naših muzeja, Stručni članci, Iz tiska, Prikazi, Vijesti, Personalije djelatnika, In memoriam i druge. Nekoliko brojeva pripremljeno je s posvetama značajnim muzejskim djelatnicima i ustanovama.

Uz druge tiskane materijale, prije svega zbornike pojedinih muzeja, kataloge i slično, u Glasnika se može pratiti razvoj i djelatnost muzejskih ustanova i galerija na području Slavonije i Baranje.

Koncem 80-tih godina 20. stoljeća  i u  vrijeme  Domovinskog rata Glasnik slavonskih muzeja  prestaje nakratko izlaziti. Posljednji dvobroj glasila, kako smo naveli, uređivao je Stručni kolegij Muzeja Vukovar, pa su i razlozi prekida redovitog tiskanja svima poznati.

 Prvi obnovljeni broj u Republici Hrvatskoj izlazi 1997.,  u kojemu muzealci uglavnom objavljuju radove  vezane za razdoblje djelovanja Društva i muzeja u Domovinskom ratu. Važno je također istaknuti da 23. rujna 1997. ISSN Ured za Hrvatsku izdaje novi ISSN broj Glasniku slavonskih muzeja  (ISSN 0352-3268)  te  UDK 069.

Pojedini su muzeji u međuvremenu uspjeli objaviti vlastite zbornike i brojne druge publikacije iz navedenoga razdoblja, pa su njihovi članci  u Glasniku sažetiji, dok su brojni radovi prvi puta dobili priliku za objavljivanje te im je u obnovljenom Glasniku omogućeno i više prostora. Oprema publikacije je  nešto je kvalitetnija, prvenstveno zahvaljujući  financijskoj pomoći Ministarstva kulture i drugim sponzorima.  Tim putem kreću i slijedeći objavljeni brojevi: broj  1(56), god. XXIV.,  1997. i broj  2(57) god.  XXV., 1998., uređuje Janja Juzbašić iz Zavičajnoga Muzeja Stjepana Grubera u Županji. Potom slijedi broj 3(58),  god. XXVI., izdan 2002. godine, a uređuje ga  Silvija Lučevnjak iz Zavičajnog muzeja Našica. Broj 4( 59) god. XXVII., izdan 2006. godine i  broj 5(60), god. XXVII., 2008. godine, uređuje  Marina Vinaj iz Muzeja Slavonije u Osijeku, a broj 6(61), god. XXIX., 2010. godine, uređuje Maja Žebčević Matić iz Gradskog muzeja Požege.

I na kraju izdvajamo nekoliko riječi koje je napisala jedna od glavnih i odgovornih urednica Glasnika slavonskih muzeja, dr.sc. Marina Vinaj  koja navodi:

 Izdavanjem časopisa pod naslovom Glasnih slavonskih muzeja – Muzejskoga društva Istočne Hrvatske nastoji se potaknuti i motivirati muzejske stručnjake na trajnu razmjenu pozitivnih iskustava  i  znanja  te  informacija  o  značajnim   događanjima  u  okviru  rada  Udruge  te muzeja i galerija s područja istočne Hrvatske.

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731