Stručni skup "Muzejska izložba kao oblik edukacije"

U petak 1. travnja 2011. godine Sekcija za muzejsku edukaciju i animaciju Muzejske udruge Istočne Hrvatske organizirala je jednodnevni stručni skup pod nazivom "Muzejska izložba kao oblik edukacije".

Stručni je skup bio namijenjen stručnim djelatnicima (prvenstveno kustosima i muzejskim pedagozima), a okupio je 40-tak sudionika iz cijele Hrvatske.

Cilj skupa je bio razmatranje muzejskih izložbi i njihovog edukativnog potencijala te proširenje svijesti o nužnosti suradnje svih stručnih djelatnika na ispunjavanju edukativne zadaće muzeja. U ostvarenju tog cilja sudionici su imali prilike ćuti izuzetno kvalitetna izlaganja sveučilišnih profesorica prof.dr.sc. Žarke Vujić (Zagreb) i doc.dr.sc. Jovane Milutinović (Novi Sad), te muzejskih pedagoginja Mile škarić (Zagreb) i Jelene Hotko (Zagreb). U završnom dijelu skupa, s ciljem zaokruživanja teme skupa održana je diskusija koju su moderirale Željka Miklošević (Zagreb) i Helena Stublić (Zagreb).

Sažetke izlaganja dajemo u prilogu, a uskoro će i prezentacije koje su pratile izvrsna izlaganja biti dostupna na netu.

Voditelj Sekcije
Denis Detling, prof.

 

Sažeci izlaganja

prof. dr. sc. Žarka Vujić, Katedra za muzeologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu
„Oblikovanje izložaba: priča muzealaca“
 
Izložbe su najkarakterističniji oblik interpretiranja i komuniciranja baštine, zapravo simbol javnog djelovanja muzejskih ustanova. U konačnici, uvijek su to složeni timski projekti u kojima bi u idealnoj situaciji od početka trebali raditi zajedno barem muzejski pedagog i kustos, a potom im se u dominantnijoj ulozi pri oblikovanju pridružiti dizajner. Naravno, muzejskog pedagoga nemamo uvijek mogućnosti zaposliti u svom muzeju i zato trebamo zainteresirane i saznanjima o osnovnim elementima izložbe opskrbljene muzealce svih profesija koji se mogu dizajneru nametnuti kao ravnopravni sugovornici. Taj ravnopravan dijalog u našoj je sredini uvijek na iskušenju. U predavanju će se proći osnovnim elementima izložbe –  organizacija tematskih cjelina, orijentacija (fizička i inelektualna), različiti okoliši izložbe, svjetlo, boja, grafički materijal - i na primjerima pokazati koja su to saznanja i uvidi u dobru praksu kojima moramo ovladati. Koristit će se brojni primjeri, kao i rezultati istraživanja mišljenja korisnika o iskustvima i doživljajima u muzejima, a koja su također neprocjenjiva pri oblikovanju izložaba. 

doc.dr.sc. Jovana Milutinović, Odsek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
„Pedagoške teorije i njihove implikacije na oblikovanje muzejskih izložbi”
 
U sklopu izlaganja se promišlja pitanje teorijskih osnova razvoja i rekonceptualizacije obrazovne delatnosti muzeja. Radi se o tome da su sa oživotvorenjem filozofije doživotnog učenja muzeji dobili nove prilike, mogućnosti i izazove da posluže kao jedan od vitalnih izvora učenja u zajednici. U tom okviru u tekstu se razmatraju teorije u oblasti obrazovanja (povezane sa epistemološkim teorijama i teorijama učenja) koje ostvaruju značajan uticaj na obrazovni rad u muzeju i oblikovanje muzejskih izložbi. Fokus je usmeren na dve ekstremne varijante muzejske pedagogije (transmisione i konstruktivističke) koje se tiču različitih načina podsticanja posetilaca na izložbi i očekivanja određenog načina ponašanja i delovanja. Zaključuje se da postoje mnogobrojni razlozi za prihvatanje konstruktivističkog modela (paradigme stvaranja značenja) kao teorijske osnove obrazovnog rada u muzeju i oblikovanja muzejskih izložbi. Konkretan primer dobre prakse predstavlja akciono istraživanje sprovedeno sa ciljem osmišljavanja, realizacije i evaluacije muzejskog edukativnog programa.

Jelena Hotko, muzejska pedagoginja, Hrvatski povijesni muzej
„Primjer pedagoške prakse i postavljanja izložbe u Hrvatskom povijesnom muzeju“
 
Predavanjem će se dati pregled pedagoške prakse i mogućnosti djelovanja muzejskog pedagoga na oblikovanju i postavljanju izložbe, pedagoškoj nadopuni te cjelokupnom pedagoškom pristupu i programima ostvarenima uz izložbene projekte. Posebno će biti naglašena važnost potrebe za dobrom suradnjom i komunikacijom između muzejskog osoblja, prilikom realizacije postava. Predavanje će dati i kratki prikaz suradnje muzejskih stručnjaka na tekućoj izložbi „Uspomene /na/ jednog bana – Ostavština Jelačić u Hrvatskom povijesnom muzeju“.

Mila škarić, muzejska pedagoginja, Arheološki muzej u Zagrebu
"Progresivna pedagogija Johna Dewya i praksa u muzejima u Hrvatskoj"

Dewey-ovo tumačenje progresivne pedagogije, predstavlja obrazovanje kao doživljaj u kojoj izložba predstavlja doživljajni ciklus. Sam postav izložbe ima nevjerojatnu snagu djelovanja na posjetitelja, koliko u manipulaciji informacija toliko u podržci neprekidnog doživljaja koji rezultira spoznajom i rastom u emocionalnim, duhovnim, moralnim i demokratskim vrijednostima. U izlaganju će se predstaviti progresivna teorija, ali i iskustvena praksa autorice izlaganja u svom matičnom muzeju, Arheološkom muzeju u Zagrebu, nekim muzejima u Hrvatskoj i svijetu.

Izložba postaje obrazovni doživljaj, kada je riječ o progresivnoj, konstruktivnoj i  eksperimentalnoj muzejskoj pedagogiji. Uobičajen oblik muzejskog posredovanja je izložba i zajedno s čovjekom čine sastavni dio ciklusa jedne akcije. Pri koncipiranju i realizaciji izložbe u obzir se moraju uzeti didaktičke sposobnosti kao i iskustvo i spoznaja u radu s posjetiteljima, stoga je sasvim prirodno da je muzejska/i pedagoginja/og  ravnopravno sudjeljuje od samoga početka u ekipi zaduženoj za postav izložbe. Progresivna strategija odvija se u neformalnom okružju u muzeju, gdje onaj koji se obrazuje sam otkriva izloške na neovisan način; Ako je muzej obrazovna, javna institucija onda bi kustos trebao izabirati i izlagati predmete koji su relevantni u odnosu na svakodnevni život, dok ih muzejski pedagog  treba voditi u pedagoškom smjeru. Taj je proces važan, jer on stvara potencijal u stvaranju znanja i razumijevanja, pa tako obrazovanja

 

POWERPOINT PREZENTACIJE IZLAGAčA

1. Žarka Vujić

 „Oblikovanje izložaba: priča muzealaca“

2. Jovana Milutinović:

„Pedagoške teorije i njihove implikacije na oblikovanje muzejskih izložbi”

3. Jelena Hotko:

„Primjer pedagoške prakse i postavljanja izložbe u Hrvatskom povijesnom muzeju“

4. Mila škarić:

"Progresivna pedagogija Johna Dewya i praksa u muzejima u Hrvatskoj"

 

 

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731