Projekt «Muzeji za sve»

Projektom "Muzeji za Sve"  Muzejska udruga Istočne Hrvatske bi obilježila Međunarodni dani osoba s invaliditetom (3.12.2009.).

Cilj projekta je otvaranje muzeja prema potrebama osoba s invaliditetom – upoznavanje sa zakonskim regulativama i educiranje djelatnika u radu s osobama s invaliditetom kroz predavanja i radionice (koje bi održali stručni kadrovi državnih tijela i udruga koji rade s takvim osobama i zalažu se za njihovu uključenost i ravnopravnost u društvu). Kao rezultat edukacije organizirala bi se stručna vodstva po muzejima za osobe s invaliditetom (osobe oštećena sluha, vida, s otežanim kretanjem, s posebnim potrebama, edukativne radionice za djecu – no ne izolirano od ostalih korisnika jer je poanta integracija i širenje svijesti o ljudima s posebnim potrebama!).

Projekt bi se sastojao od individualnog angažmana pojedinih ustanova –članica Udruge - u osmišljavanju aktivnosti koje bi bile vezane uz zadanu temu – osobe s invaliditetom. Svaki od muzeja i srodnih institucija bi samostalno izabrao aktivnosti prema svojim mogućnostima, fundusu ili interesima.

Realizacija projekta će započeti jednodnevnim seminarom na kojem bi se stručni djelatnici upoznali sa zakonskim regulativama i educirali u radu s osobama s invaliditetom. Seminar bi trebao utjecati i na širenja svijesti među muzejskim strukturama o potrebama prilagođavanja pristupa u muzeje kao i muzejskog sadržaja osobama s invaliditetom. Spremnost muzeja na prilagodbe, educiranost stručnih djelatnika i aktivnosti prilagođene osobama s invaliditetom, trebali bi utjecati na veću popularizaciju muzeja kod takvih grupa ljudi.

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731