Arheološki muzej Osijek
Muzej Đakovštine
Galerija likovnih umjetnosti
Muzej grada Iloka
Muzej Slavonije Osijek
Zavičajni muzej Našice
Zavičajni muzej Slatina
Galerija umjetnina grada Slav. Broda
Gradski muzej Požega
Muzej Brodskog Posavlja
Gradski muzej Vinkovci
Gradski muzej Virovitica
Gradski muzej Vukovar
Zavičajni muzej "Stjepan Gruber"
Muzej vučedolske kulture
Veličina fonta: +
4 minutes reading time (737 words)

​XIII. Memorijal Ive Kerdića


Muzej likovnih umjetnosti ima čast pozvati Vas na otvorenje izložbe

XIII. Memorijal Ive Kerdića - 

Triennale hrvatskog medaljerstva i male plastike

u četvrtak, 26. rujna u 19 sati


autor i kustos: mr. sc. Daniel Zec, viši kustos Sadržaj izložbe:

  • suvremeno hrvatsko medaljerstvo i mala plastika
  • Luka Petrinjak, samostalna izložba
  • medalje Bogdanu Mesinger
  • izložba studentskih radova – ALU Zagreb, UA Split, AUK Osijek

Sukladno programu i praksi dosadašnjih izložbi, izložbena manifestacija Memorijal Ive Kerdića – triennale hrvatskoga medaljerstva i male plastike, sastoji se od selekcije suvremenoga medaljerstva i male plastike te zasebne tematske ili samostalne izložbe. Ove godine na triennalu samostalno izlaže akademski kipar Luka Petrinjak. Nadalje, u skladu s programom i praksom dosadašnjih izložbi, zasebni dio Memorijala Ive Kerdića predstavlja i izložba studentskih radova, koji također podliježu selekciji. Ovogodišnji Memorijal uključuje radove studenata triju likovnih akademija: Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Umjetničke akademije u Splitu i Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.


Zasebnu, simboličnu cjelinu unutar izložbenoga postava ovogodišnjega triennala čini prezentacija medalja i plaketa koje su kao nagrade za životno djelo ili nagrade za književno djelo uručene piscu, likovnome kritičaru i sveučilišnome profesoru dr. sc. Bogdanu Mesingeru ili su mu posvećene mimo oficijelnoga protokola dodjele priznanja.


U sklopu izložbe medalja posvećenih Bogdanu Mesingeru izlažemo, prvi put, i medalju 1111 godina hrvatske državnosti autora Želimira Janeša i Damira Mataušića, koja je 1991. godine bila posebno izrađena za naslovnu stranicu divot-izdanja buduće monografije „Medalja, povjesnica hrvatske kulture" autora dr. sc. Bogdana Mesingera, koju je Muzej likovnih umjetnosti prošle godine uvrstio u svoj izdavački plan i program.


Trinaesti Memorijal Ive Kerdića – trijenalna izložbena manifestacija hrvatskoga medaljerstva i male plastike osječkoga domicila – obilježen je određenim pomacima u pravcu definiranja principa na kojima se koncepcija ove izložbe temelji te razvidnoga artikuliranja propisa i postupaka na kojima se njezina organizacija provodi. U tu svrhu regeneriran je, korigiran i značajno nadopunjen dosadašnji Pravilnik Memorijala Ive Kerdića.


Uvjeti i odredbe propisani novim Pravilnikom implementirani su već pri izboru radova za ovogodišnji triennale. Pomak u odnosu prema organizacijskoj koncepciji dosadašnjih triennala u tome je što se, osim poziva za sudjelovanje upućenoga umjetnicima medalje i male plastike, radovi za izlaganje na triennalu biraju preko javnoga natječaja. Radovi prispjeli na natječaj podliježu ocjeni umjetničkoga savjeta.


U umjetnički savjet XIII. triennala hrvatskoga medaljerstva i male plastike uključeni su dr. sc. Ivan Mirnik, emeritus i muzejski savjetnik Arheološkog muzeja u Zagrebu u mirovini, akademski kipar Damir Mataušić, redoviti profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Tatijana Gareljić, muzejska savjetnica i voditeljica Zbirke plaketa i medalja Moderne galerije, akademski kipar Luka Petrinjak, sveučilišni specijalist kiparstva, i mr. sc. Daniel Zec, viši kustos Muzeja likovnih umjetnosti, kustos i autor ovogodišnjega triennala.


Pomak u odnosu na prethodne izložbe ove godine predstavlja uvođenje nagrade triennala, o kojoj odluku donosi umjetnički savjet triennala, a dodjeljuje ju Muzej likovnih umjetnosti kao organizator triennala. Nagrada se dodjeljuje u tri kategorije: Nagrada za životno djelo, Grand Prix i Priznanje.


Nagrada XIII. Memoriala Ive Kerdića za životno djelo dodjeljuje se akademskom kiparu i grafičaru Antunu Babiću.


Grand Prix XIII. Memoriala Ive Kerdića dodjeljuje se Damiru Mataušiću, za rad Identitet.


Posebna priznanja XIII. Memoriala Ive Kerdića dodjeljuju se Željku Zimi, Karlu Grossu i Janku Petroviću za izložene radove.

Daniel Zec


O samostalnoj izložbi Luke Petrinjaka (iz predgovora u katalogu izložbe)

Radovi Luke Petrinjaka, izloženi na njegovoj samostalnoj izložbi u Muzeju likovnih umjetnosti u sklopu XIII. triennala hrvatskoga medaljerstva i male plastike, pripadaju upravo kategoriji transmedijalne medalje, odnosno medalje-taktila, hibridne medalje – „medaljoplastike", što svojim kružnim oblikom i svojim dimenzijama reminiscira medalju, prekoračujući istovremeno formalne i semantičke granice njezina medija.


Petrinjak ovu vrstu medalje odvodi i korak dalje, uvodeći u proces svoga stvaranja umjetničke postupke koji su definirani terminima ready-made i assamblage i koji u kiparstvu ne predstavljaju novost, ali su u medaljerstvu rijetki.


Tema kojom se Luka Petrinjak bavi je glazba, preciznije, instrumenti kojima se glazba proizvodi i interpretira, a koji postaju predmetom njegove likovne reinterpretacije. Ili, kako to sam Petrinjak kaže, njegovi radovi predstavljaju „hommage utilitarnim alatima kojima nastaje umjetnost".


Preobrazbe, što se u Petrinjakovu stvaralačkome postupku odvijaju između dviju kiparskih vrsta (medalje i male plastike), svoj odraz poprimaju u preobrazbama između ready-made predmeta kao motiva od kojega počinje stvaralački proces (glazbeni instrument) i likovnoga medija u kojemu se motiv aktualizira (skulptura). Postupak assamblagea primjenjuje se tako što se ready-made dijelovi glazbenih instrumenata (žice, ključevi i konjić violine, pisak i tipke trube ili klavirske tipke) koriste kao dodaci umetnuti u tijelo medalje izvedene kovanjem i iskucavanjem u srebru ili mesingu, uklopljeni u posve nov likovni odnosno skulpturni oblik.


Daniel Zec


Izložba će biti otvorena do 17. studenog 2019.


malo KINO
Program proslave Dana pobjede nad tzv. JNA u Gradu...

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731