Arheološki muzej Osijek
Muzej Đakovštine
Galerija likovnih umjetnosti
Muzej grada Iloka
Muzej Slavonije Osijek
Zavičajni muzej Našice
Zavičajni muzej Slatina
Galerija umjetnina grada Slav. Broda
Gradski muzej Požega
Muzej Brodskog Posavlja
Gradski muzej Vinkovci
Gradski muzej Virovitica
Gradski muzej Vukovar
Zavičajni muzej "Stjepan Gruber"
Muzej vučedolske kulture
Veličina fonta: +
2 minutes reading time (347 words)

OTVORENJE IZLOŽBE NOVI ŽIVOT STAROG HRASTA

1-10

NOVI ŽIVOT STAROG HRASTA. Izložba, Gradski muzej Vukovar, Dvorac Eltz, paviljon 2. 21. 2. 1010.

21.2.2020. godine u Gradskom muzeju Vukovar, Dvorca Eltz, Paviljon 2 otvorena je izložba, NOVI ŽIVOT STAROG HRASTA, izložba replika prapovijesnih posuda kostolačke kulture s lokaliteta Pivnica (Potočani) kod Odžaka. Posude koje su bile izložene izrađene su od abonosa, hrasta lužnjaku koji je sve do našeg stoljeća, punih 5000 godina bio potopljen ispod naslaga šljunka u vodi Save. Autor izložbe Ivo Jelušić izradio je ove posude koristeći taj stari hrast prema originalnim fragmentima i cijelimposudama kostolačke kulture koje se danas čuvaju u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

Na otvorenju izložbe o povezanosti općine Odžak i grada Vukovara govorila je ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar Ružica Marić, napominjući da su ta dva mjesta potpisali Povelju o prijateljstvu te je tragom te suradnje i došlo do organizacije ove izložbe. Pozdravila je pri tom načelnika općine Odžak Jakova Ivankovića sa suprugom i prisutne goste iz Odžaka, dogradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka i pročelnika za kulturu i sport Dražena Kobaševića. Gorana Kušić, kustosica arheološke zbirke Gradskog muzeja Vukovar govorila je o nalazima kostolačke kulture na našem području te na nalazištu Vučedol. Tom prigodom prikazan je i dokumentarni film o kostolačkoj kulturi staroj 5000 godina te o vađenju hrasta iz Save nakon 5000 godina i njegovom korištenju u turističke svrhe. Gosta predavača kao i autora izložbe predstavila je Marica Jelušić. Nakon uvodnih riječi dr.sc. Tomislav Dubrave sa Hrvatskog šumarskog instituta govorio je uz PP prezentaciju o pojavnosti i vrijednosti hrastovih šuma na području Europe uključujući i prostor Posavine i srednjeg Podunavlja. Ivo Jelušić, autor izložbe predstavio je posjetiteljima svoj rad pojašnjavajući tehnologiju izrade izloženih posuda, te njegovu suradnju sa kustosima Zemaljskog muzeja u Sarajevu prema čijim uputama se postigla proporcionalnost oblikai vjernost izvedenih ukrasa. Na kraju svog izlaganja autor Ivo Jelušić poklonio je Gradskom muzeju Vukovar kopiju posude kostolačke kulture sa lokaliteta Lijeva Bara izrađenu od abonosa a koje se original danas čuva u Arheološkom muzeju u Zagrebu.

Izložbu je otvorio Marjan Pavliček, dogradonačelnik Vukovara ističući suradnju između općine Odžak i grada Vukovara, te najavio daljnje aktivnosti na razvijanju te suradnje.

Muzej grada Pakraca Izložba Muzeja policije „Ljepo...
Novi život starog hrasta

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731