Veličina fonta: +
1 minute reading time (97 words)

Motivi životinja na tradicijskom tekstilu požeškog kraja

e-pozivnica---Motivi-ivotinja-na-tradicijskom-tekstilu-poekog-kraja

Kroz povijest izrade motiva na tekstilu ogledaju se tkalačke vještine i likovna kreativnost seoskih žena. Uz veliki broj geometrijskih i biljnih motiva u manjoj mjeri pojavljuju se i životinjski. Njihov oblik je podređen strukturi tehnike tkanja ili veza, kao i vještini tkalje ili vezilje. Na dijelovima svečane odjeće, vunenih prekrivača i ručnika prisutni su pijetlovi, patke, golubovi, paunovi, jeleni, konji, psi… kao samostalni likovi, simetrično postavljeni u zrcalnom odrazu ili raspoređeni u horizontalnom nizu. Iako pretpostavljamo njihova magijsko-simbolična značenja od prapovijesti, treba uzeti u obzir i utjecaj uzoraka ručnih radova i građanske kulture u određivanju njihovog porijekla. 

Radionica "Umjetnost u fotografiji"
Via Adriatica u Muzeju vučedolske kulture