Arheološki muzej Osijek
Muzej Đakovštine
Galerija likovnih umjetnosti
Muzej grada Iloka
Muzej Slavonije Osijek
Zavičajni muzej Našice
Zavičajni muzej Slatina
Galerija umjetnina grada Slav. Broda
Gradski muzej Požega
Muzej Brodskog Posavlja
Gradski muzej Vinkovci
Gradski muzej Virovitica
Gradski muzej Vukovar
Zavičajni muzej "Stjepan Gruber"
Muzej vučedolske kulture
Veličina fonta: +
1 minute reading time (73 words)

KONCERT Gudački kvartet, »Cadenza Zagreb»

GRADSKI MUZEJ VUKOVAR, HRVATSKI DOM VUKOVAR I FRANJEVAČKI SAMOSTAN VUKOVAR POZIVAJ VAS I VAŠE PRIJATELJE NA

KONCERT

Gudački kvartet

»Cadenza Zagreb»

Krešimir Marmilić – violina

Petar Haluza – violina

Marta Bergovec – viola

Vinko Grubešić – violončelo

Program:

Luigi Boccherini – Gudački kvartet Op.44.4 G223 ("La Tiranna")

Juan Crisóstomo de Arriaga - Gudački kvartet br. 2 u A Duru

Fran Lhotka - Scherzo

Anton Bruckner -Rondo c-minor za gudački kvartet


Klaustar Franjevačkog samostana Vukovar

četvrtak 20. lipnja 2019. u 19.30 sati

Pokrovitelj koncerta je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Izložba "Krpež kuću čuva"
Ljetni atelje u Muzeju likovnih umjetnosti

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731