GRADSKI MUZEJ VUKOVAR, HRVATSKI DOM VUKOVAR I FRANJEVAČKI SAMOSTAN VUKOVAR POZIVAJ VAS I VAŠE PRIJATELJE NA

KONCERT

Gudački kvartet

»Cadenza Zagreb»

Krešimir Marmilić – violina

Petar Haluza – violina

Marta Bergovec – viola

Vinko Grubešić – violončelo

Program:

Luigi Boccherini – Gudački kvartet Op.44.4 G223 ("La Tiranna")

Juan Crisóstomo de Arriaga - Gudački kvartet br. 2 u A Duru

Fran Lhotka - Scherzo

Anton Bruckner -Rondo c-minor za gudački kvartet


Klaustar Franjevačkog samostana Vukovar

četvrtak 20. lipnja 2019. u 19.30 sati

Pokrovitelj koncerta je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske