Arheološki muzej Osijek
Muzej Đakovštine
Galerija likovnih umjetnosti
Muzej grada Iloka
Muzej Slavonije Osijek
Zavičajni muzej Našice
Zavičajni muzej Slatina
Galerija umjetnina grada Slav. Broda
Gradski muzej Požega
Muzej Brodskog Posavlja
Gradski muzej Vinkovci
Gradski muzej Virovitica
Gradski muzej Vukovar
Zavičajni muzej "Stjepan Gruber"
Muzej vučedolske kulture
Veličina fonta: +
1 minute reading time (99 words)

Komorni ansambl HNK Osijek održao koncert U Dvorcu Eltz u Vukovaru

GLAZBENA ŠETNJA DVORCIMA SLAVONIJE

započela je u petak, 9- srpnja 2021. godine prema programu:

T. Albinoni: Koncert za obou, gudače, solist: Dejan Činčurak

i Basso continuo u D-Duru, op. 7, br.6

A. Vivaldi: Koncert za violončelo u A-molu RV 418solistica: Maja Iljovski

  • A.Vivaldi: Četiri godišnja doba, solist: Béla Nagy

Goste je pozdravila Ružica Marić, ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar, dok je u ime orkestra koncertu prisustvovao Filip Pavišić, dirigent i ravnatelj Opere HNK Osijek., a u ime grada Vukovara, Josip Paloš, voditelj Odsjeka za predškolski odgoj, školstvo, visoko školstvo i sport. Koncert je održan među eksponatima hiperrealističnih slika autora Zorana Homena iz Križevaca. 

Predstavljanje projekta Digitalizacija novina „Gla...
U GRADSKOM MUZEJU VUKOVAR OTVORENA IZLOŽBA STVARN...

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731