Veličina fonta: +
3 minutes reading time (562 words)

Čestitka Sekcije etnologa kolegici mr. sc. Ljubici Gligorević

HMD-16.10.2020.-92

 Sekcija etnologa Muzejske udruge istočne Hrvatske čestita kolegici etnologinji mr. sc. Ljubici Gligorević, muzejskoj savjetnici u mirovini Gradskog muzeja Vinkovci na nagradi Hrvatskog muzejskog društva za životno djelo. Nagrada je dodijeljena na svečanoj sjednici HMD-a u Zagrebu 16. listopada 2020.

Iz životopisa:

U Gradskom muzeju Vinkovci, kao kustosica etnologinja Ljubica Gligorević zaposlena je od 15. siječnja 1979., nakon završenog Studija etnologije – na svom prvom radnom mjestu, u kontinuitetu od preko 41 godinu. Od 1990. godine magistrica je etnoloških znanosti, a od 1991. godine u zvanju je muzejske savjetnice. Kroz proteklo razdoblje, velikom predanošću istraživala je i obrađivala sve oblike i očitovanja tradicijskoga života i kulture vinkovačkoga kraja, područja Vukovarsko-srijemske županije i cijele istočne Hrvatske, prezentirajući i promičući na različite načine bogatu i raznoliku muzeološku i etnološko / antropološku kulturnu baštinu ovoga dijela Hrvatske diljem zemlje i u inozemstvu. Ustrojila je etnološke muzejske zbirke, a zatim i Etnološki odjel s izrazito bogatim i raritetnim fundusom predmeta, među kojima je i veliki dio donacijskih, te respektabilnu fotografsku, fonografsku i drugu sekundarnu dokumentaciju.

Uz veliki istraživalački rad, opći stručno-znanstveni i edukacijski muzejski rad, iza etnologinje Gligorević je preko 60 autorskih (koautorskih) etnoloških izložbi sa ili bez kataloga. Autorica je multimedijalnog etnološkog postava Etnologija Vinkovaca i okolice otvorenog 2001. godine u povodu 55. obljetnice Muzeja, na površini od 700 m2 s izloženih oko 1500 predmeta iz vremena prve polovice 19. stoljeća do recentne građe. Uz Etnološki postav izdano je višerazličitih promidžbenih izdanja na pet jezika i upriličeno 158 kulturoloških događanja unutar multimedijalnog prostora iza kojih svojim stručnim etnološkim radom, moderatorstvom ili stručnom organizacijom stoji etnologinja Gligorević. Sudjelovala je na otvorenjima više gostujućih izložbi, ali i gostujući s autorskim izložbama ili posudbom građe za zajedničke međumuzejske i međudržavne izložbe u brojnim mjestima diljem Hrvatske i u inozemstvu, koje je vrlo često na stručan način i proglašavala otvorenim.

Autorica je oko 200 stručnih i znanstvenih radova, preko 150 stručno-popularnih članaka, tri knjige za koje je istodobno bila i urednica izdanja. Bila je urednica i suurednica nekoliko knjiga, spomenica i zbornika radova, recenzentica stručno-znanstvenih članaka i knjiga, priređivačica i prezenterica brojnih knjiga i mentorica kolegama više pisanih radova iz etnologije za muzejska zvanja kustosa diljem Hrvatske pri Muzejskom dokumentacijskom centru u Zagrebu. Sudjelovala je u znanstvenim projektima te referatima na brojnim stručno-znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Autorica je 50 arhiviranih jednosatnih radijskih emisija Iz tradicijskog života 50 autorskih jednosatnih emisija - tonskih zapisa uz dječji tradicijsko/suvremeni svijet 99 jednosatnih televizijskih emisija Gori lampa s etnološko / muzeološkom podlogom. U proteklom razdoblju Lj. Gligorević, kao etnologinja i muzejska djelatnica bila je stručna suradnica u snimanju oko 15 televizijskih filmova i emisija za HRT.

Stručna je suradnica i članica Prosudbenih Povjerenstava brojnih priredbi i manifestacija diljem Hrvatske, bila je članica više Povjerenstava Ministarstva kulture i članica brojnih strukovnih tijela. Dugogodišnja je članica Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu Ministarstva kulture RH i autorica više prijedloga i obrazloženja zaštićenih nematerijalnih umijeća i vještina na nacionalnoj listi MK.

Za svoj rad dobitnica je Zlatne plakete Grb Grada Vinkovaca za 2010. godinu, za izuzetna ostvarenja na području znanosti i kulture, te više drugih nagrada i priznanja.

Od 2018. godine, zbog značajnog doprinosa muzejskoj struci, mr. sc. Ljubica Gligorević uvrštena je u Personalni arhiv zaslužnih muzealaca Muzejskog dokumentacijskog centra, Zagreb.

Neizmjeran je i nemjerljiv prinos mr.sc. Ljubice Gligorević u dugogodišnjem stručnom, znanstvenom i općenito kulturološkom radu i životu vinkovačkog kraja, područja Vukovarsko-srijemske županije i istočne Hrvatske, koji se nastavlja i dalje.

Predstavljen Projekt digitalizacije fonotečnih zap...
Izložba slika slikarice dr.art. Silve Radić