Gradski muzej Požega - Ljupki čuvari vremena

Zbirka slika i okvira Muzeja Slavonije sadrži 32 portretne minijature. Ovom su izložbom prvi put one izložene i sagledane kao cjelina, koja donosi zanimljive spoznaje o izradi i prikupljanju minijatura na osječkom području.

Vremenski obuhvaćaju razdoblje od 1770. do 1926. godine. Rad su stranih ili putujućih umjetnika, a najranije minijature nisu signirane. Izložene minijature pokazuju raznolikost tehnika izrade.

Naručitelji umjetnina, a također i kolekcionari, bili su slavonsko plemstvo, kao i bogatiji i utjecajniji pripadnici građanskog sloja.

Izložene minijature pokazuju različite važne događaje koji su bili povod slikanja minijatura: obilježavaju rođenje i smrt, zaruke i vjenčanja, slikane su zbog razdvojenosti voljenih osoba, da naglase društveni status portretiranog.

Najbrojnije su minijature na bjelokosti, slikane akvarelom, pastelom ili temperom; akvarelom na papiru. Posebno su zanimljive minijature izrađene u vosku pa bojene te dekorativne minijature rađene u tehnici kolaža ili slikane temperom na staklu (profili i siluete).

Najveći broj izloženih portretnih minijatura sačuvan je iz vremena bidermajera, koji predstavlja uzlet izrade minijatura. Uglavnom su djela cijenjenih austrijskih portretista i minijaturista.

Razvojem fotografije izrada portrete minijature gotovo je potpuno zamrla.

Autorica izložbe je Andreja Šimičić, kustosica Muzeja Slavonije.

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731