«Dva grada – dva srodna stabla u jednom vrtu»

Muzej grada Pakraca, Udruga Lijepa naša Lipik  i Turistička zajednica grada Pakraca pozivaju Vas na svečano otvorenje izložbe fotografija povodom Dana planeta Zemlje i Međunarodnog dana muzeja pod nazivom „Dva grada – dva srodna stabla u jednom vrtu“, koja će se održati 22. travnja 2009. godine u 19,30 sati u prostoru Muzeja.

Osim na otvorenju, izložbu možete vidjeti do 11. svibnja 2009. godine radnim danima od 8 – 15 sati.

 

Slika doziva uspomene…

Ona je ukradeno zrno u vremenu koje neumitno prolazi i koje mijenja prirodu, stvari i nas same. Podsjeća nas na trenutke stvaranja, na kolebanja ali i odluke koje smo donijeli na osjećaje koji nas vežu… Iz njih, prema nama, izvire moć sadašnjeg trenutka. Moć koja ne mijenja svijet nego govori istinu o njemu. U toj spoznaji  rođena je i ideja o izložbi fotografija koja progovara istinitom pričom o dva grada- dva srodna stabla u velebnom vrtu naše i jedine planete Zemlje.

No, neka ova izložba ne bude samo prelijepa priča, nakon koje se lako utone u san. Ona je poziv i poticaj na dijalog koji ne diktiraju samo povijesne okolnosti, funkcionalna blizina ili neke druge materijalne zavisnosti, određene slučajnim i nesvjesnim odabirom. Neka ovo bude priča koja budi i koja podsjeća na samu bit suživota, zajedničkog stvaranja i duhovnog rasta u svima potrebnoj toleranciji i ljubavi.

Smisao ove izložbe potakla je Muzej grada Pakraca i Turističku zajednicu grada Pakraca da uspostavi suradnju sa našom udrugom kako bi pod zajedničkim okriljem projekta Muzejskog dokumentacijskog centra, pod nazivom «Muzeji i turizam», obilježili ujedno i Međunarodni dan muzeja. Ovogodišnja tema upravo ove manifestacije zasnovana je na stajalištu da vođenje održivog turizma pruža priliku za zajedničku dobrobit na društvenoj i ekološkoj razini a nužno je vezana uz oblik ponašanja izražen u motu «Uživaj, ne uništavaj».

Stoga je, dakle, zajedničkim radom te u suradnji sa građanima Lipika i Pakraca, postavljena ova izložba fotografija, koja prikazuje kulturnu i prirodnu baštinu našeg kraja, njegov turistički potencijal i ostale vrednote u kojima treba uživati a ne uništavati, koje treba čuvati  i izgrađivati, obzirno i u skladu sa prirodom.

Naposljetku, vratimo se našoj istinitoj priči, koju smo pokušali ispričati, zajedno sa vama. Hvala svima koji su u njoj sudjelovali i na ovaj kreativan način pomogli da ona govori za nas, za Vas i za našu planetu Zemlju

 

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731