«Muzejska izložba kao oblik edukacije»

Muzejska udruga Istočne Hrvatske, sekcija za muzejsku edukaciju organizira jednodnevni stručni skup 1. travnja 2011., u Muzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu

Stručni skup je namijenjen stručnim djelatnicima (prvenstveno kustosima i muzejskim pedagozima). Pružanje teoretskog okvira, prezentacija primjera iz prakse te završne diskusije za cilj imaju razmatranje muzejskih izložbi i njihovog edukativnog potencijala te proširenje svijesti o nužnosti suradnje svih stručnih djelatnika na ispunjavanju edukativne zadaće muzeja. 


Program skupa:

9.00 – 9:45  Registracija
 
9:45 – 10:00  Uvodna/pozdravna riječ

10:00 – 11:00  prof.dr.sc. Žarka Vujić (Filozofski fakultet, Zagreb): "Oblikovanje izložbi"

11:00 – 12:00 dr.sc. Jovana Milutinović (Filozofski fakultet u Novom Sadu):"Pedagoške teorije i njihove implikacije na oblikovanje muzejskih izložbi"

12:00 – 13:30 ručak (uključen)

13:30 – 14:00  Jelena Hotko (Hrvatski povijesni muzej Zagreb): "Primjer pedagoške prakse i postavljanja izložbe u Hrvatskom povijesnom muzeju"

14:00 – 14:30 Mila škarić (Arheološki muzej u Zagrebu): "Progresivna pedagogija Johna Dewya i praksa u muzejima u Hrvatskoj"

14:30 – 15:00 pauza

15:30 – 16:30 diskusijska grupa (moderatori Željka Miklošević i Helena Stublić, Filozofski fakultet, Zagreb, Katedra za muzeologiju,)

16:00 – 16:30 završna riječ

O detaljima skupa moći ćete naći više informacije na web stranicama Muzejske udruge Istočne Hrvatske - www.muih.hr

Kotizacija za jednodnevni skup iznosi 120 kn

Prijave za seminar najkasnije do 11. ožujka 2011 na e-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prilikom potvrde prijave sudionici skupa će dobiti e-mailom uputu o uplati kotizacije. U slučaju nedolaska na skup uplaćena kotizacija se ne vraća. Kotizacija se vraća samo u slučaju otkazivanja ili promjene datuma održavanja skupa.

Broj sudionika je ograničen, stoga Vas molim da prijave pošaljete unutar zadanog roka.

P R I J A V N I C A

 

Sažeci izlaganja

 

prof. dr. sc. Žarka Vujić, Katedra za muzeologiju, Filozofski fakultet u Zagrebu

„Oblikovanje izložaba: priča muzealaca“

Izložbe su najkarakterističniji oblik interpretiranja i komuniciranja baštine, zapravo simbol javnog djelovanja muzejskih ustanova. U konačnici, uvijek su to složeni timski projekti u kojima bi u idealnoj situaciji od početka trebali raditi zajedno barem muzejski pedagog i kustos, a potom im se u dominantnijoj ulozi pri oblikovanju pridružiti dizajner. Naravno, muzejskog pedagoga nemamo uvijek mogućnosti zaposliti u svom muzeju i zato trebamo zainteresirane i saznanjima o osnovnim elementima izložbe opskrbljene muzealce svih profesija koji se mogu dizajneru nametnuti kao ravnopravni sugovornici. Taj ravnopravan dijalog u našoj je sredini uvijek na iskušenju. U predavanju će se proći osnovnim elementima izložbe –  organizacija tematskih cjelina, orijentacija (fizička i inelektualna), različiti okoliši izložbe, svjetlo, boja, grafički materijal - i na primjerima pokazati koja su to saznanja i uvidi u dobru praksu kojima moramo ovladati. Koristit će se brojni primjeri, kao i rezultati istraživanja mišljenja korisnika o iskustvima i doživljajima u muzejima, a koja su također neprocjenjiva pri oblikovanju izložaba. 

 

doc.dr.sc. Jovana Milutinović, Odsek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

„Pedagoške teorije i njihove implikacije na oblikovanje muzejskih izložbi”
U sklopu izlaganja se promišlja pitanje teorijskih osnova razvoja i rekonceptualizacije obrazovne delatnosti muzeja. Radi se o tome da su sa oživotvorenjem filozofije doživotnog učenja muzeji dobili nove prilike, mogućnosti i izazove da posluže kao jedan od vitalnih izvora učenja u zajednici. U tom okviru u tekstu se razmatraju teorije u oblasti obrazovanja (povezane sa epistemološkim teorijama i teorijama učenja) koje ostvaruju značajan uticaj na obrazovni rad u muzeju i oblikovanje muzejskih izložbi. Fokus je usmeren na dve ekstremne varijante muzejske pedagogije (transmisione i konstruktivističke) koje se tiču različitih načina podsticanja posetilaca na izložbi i očekivanja određenog načina ponašanja i delovanja. Zaključuje se da postoje mnogobrojni razlozi za prihvatanje konstruktivističkog modela (paradigme stvaranja značenja) kao teorijske osnove obrazovnog rada u muzeju i oblikovanja muzejskih izložbi. Konkretan primer dobre prakse predstavlja akciono istraživanje sprovedeno sa ciljem osmišljavanja, realizacije i evaluacije muzejskog edukativnog programa.

 


Jelena Hotko, muzejska pedagoginja, Hrvatski povijesni muzej
„Primjer pedagoške prakse i postavljanja izložbe u Hrvatskom povijesnom muzeju“

Predavanjem će se dati pregled pedagoške prakse i mogućnosti djelovanja muzejskog pedagoga na oblikovanju i postavljanju izložbe, pedagoškoj nadopuni te cjelokupnom pedagoškom pristupu i programima ostvarenima uz izložbene projekte. Posebno će biti naglašena važnost potrebe za dobrom suradnjom i komunikacijom između muzejskog osoblja, prilikom realizacije postava. Predavanje će dati i kratki prikaz suradnje muzejskih stručnjaka na tekućoj izložbi „Uspomene /na/ jednog bana – Ostavština Jelačić u Hrvatskom povijesnom muzeju“.

 


Mila škarić, muzejska pedagoginja, Arheološki muzej u Zagrebu

"Progresivna pedagogija Johna Dewya i praksa u muzejima u Hrvatskoj"

Tumačenje progresivne pedagogije Johna Deweya, koje predstavlja obrazovanje kao doživljaj u izlaganju će se primijeniti na muzejsku pedagogiju u kojoj je izložba doživljanji ciklus. Sam postav izložbe ima nejvjerojatnu snagu djelovanja na posjetitelja, koliko u manipulaciji informacija toliko u podržavanju neprekidnog doživljaja koji rezultra spoznajom i rastom u moralnim i demokratskim vrijednostima. Pored teorije, bit će izložena i iskustvenu praksa u muzejima u Hrvatskoj i svijetu.

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731