Muzealci i galeristi istočne Hrvatske u Požegi

muih.jpgU petak 19. lipnja 2009. godine u Požegi održana je redovita Godišnja skupština Muzejske udruge istočne Hrvatske (MUH-a), na žalost i po svemu sudeći jedine aktivne regionalne muzejske udruge u Hrvastkoj.

Poslije pozdravne riječi ravnateljice Gradskog muzeja Mirjane šperanda i kratkog prezentacijskog filma o povijesti i budućnosti domaćina Gradskog muzeja koji slavi 85. godina postojanja, te pozdrava predsjednika Upravnog vijeća požeškog muzeja dr. Marijana Cesarika, u ugodnoj atmosferi terase Caffe bara Zrinski, održana je Godišnja skupština muzealaca i galerista istočne Hrvatske.

Poslije čitanja pisama podrške predstavnka Društva muzealaca Istre i Muzejskog društva sjeverozapadne Hrvatske, te Muzejskog dokumetacijskog centra, uz zanimljive foto i video ilustracije, podnešen je Financijski izvještaj, Izvještaj o radu, Izvještaj Sekcije povjesničara umjetnosti, sekcije etnologa, te izvještaj sa jedinstvene muzejske tradicije – Muzejske Olimpijade u organizaciji Gradskog muzeja Vinkovci za proteklo razdoblje 2008/09., koji su kao takvi i usvojeni.

Izvršni odbor MUIH-a (Marina Vinaj, Borislav Bijelić, Mladen Radić, Ružica Marić, Tatjana Pajkr Engelmann i Maja Žebčević Matić) izuzetno su zadovoljni učinjenim u proteklom razdoblju; uz tiskani i promovirani Glasnik muzeja istočne Slavonije, redovitu ažuriranu internetsku stranicu Muzejske udruge istočne Hrvatske, tri prezentacije vezane sa upoznavanjem sredstava za preventivnu zaštitu i muzejsku prezentaciju, započeta je i  akcija podržana je od Ministarstva kulture „Muzeji za sve“, čiju je realizaciju preuzela novoosnovana Sekcija  za muzejsku pedagogiju i animaciju, a odnosi se na niz projekata do kraja 2009. godine, od seminara do izložbi, vezanih uz potrebe invalidnih osoba svih kategorija u muzejima i galerijama.

Vezivanje riješavanja pojednih problema muzejske struke ove regije sa akcijama i projektima pokazalo se do sada kao uspješan model rada. Tako će rad Sekcije za muzejsku pedagogiju i animaciju između ostalog naglasiti nedostatak muzejskih pedagoga, a predloženi i prihvaćeni projekt za sljedeće razdoblje – Istraživanje i digitalizacija fondova muzejskih knjižnica sa posenim naglaskom na Zavičajne zbirke, doprinijeti će spoznaji lokalnih zajednica o neprocjenjivom blagu u uglavnom nesređenih muzejskih knjižnica, te o nužnosti zapošljavanja muzejskih knjižničara.

U prihvaćenom Planu rada za razdoblje 2009/10 izdvojit ćemo još i novi broj „Glasnika muzeja Slavonije“, stručnu ekskurziju u Istarske muzeje u rujnu ove godine, te tiskanje i promociju „Vodiča muzeja i galerija istočne Hrvatske“, čija je priprema predstavljena članovima Skupštine video prezentacijom.

Posebnu pažnju muzealcima ovog dijela Hrvatske privukao je izvještaj o nastojanjima Izvršnog odbora za kolektivnim učlanjenjem regionalnih udruga u Hrvatsko muzejsko društvo čime bi se postiglo jačanje i svrsishodnost ovog nacionalnog muzejskog društva. U tom smislu MUIH kao jedina aktivna muzejska udruga pokušava inicirati obnavljanje rada i ostalih regionalnih muzejskih udruga poput onih u Istri i Sjevereozapadnoj Hrvatskoj, koje imaju dugu tradiciju postojanja, ali su trenutno zastale sa radom. Zajedničkim stavom upućenom Izvršnom odboru Hrvatskog muzejskog društva u travnju 2009. naglašeno je kako nema dobrog nacionalnog muzejskog društva bez jakih regionalnih društva, te da se problemi muzejske struke mogu rješavati samo zajedničkim naporima dobro organiziranih muzealca iz cijele Hrvatske, kako bi se izbjegao postojeći centralizam i dosadašnje sporadnično samoinicijativno članstvo u HMD-u sa sjedištem u Zagrebu, te sveopća letargija koja vlada muzejskom zajednicom.

Naposljetku, uz veliki pljesak u MUIH je primljeno 15 novih članova koji su dokaz podmlađivanja muzejske zajednice istočne Hrvatske, a posebno je srdačna bila čestitka dragom kolegi, doajenu muzejske struke na ovim prostorima Zvonimiru Toldiju - Braci koji je na prijedlog Sekcije etnologa MUIH-a i podršku Izvršnog odbora dobio nagradu HED-a „Milovan Gavazzi“  za životno djelo.

Poslije učinkovite i ekspeditivne Skupštine, dostajalo je vremena i za prezentaciju rada i mogućnosti ARHIV PRO www.arhivpro.hr iz Koprivnice za digitalizaciju nacionalne baštine, što je skrenulo pozornost na još jedan problem regionalnih muzeja – nedostakak muzejskih kadrova, posebno dokumentarista za sustavno bavljenje digitalizacijom, tj. spašavanjem bogate dokumentarne građe „malih“ muzeja .

Međusobno druženje i još bolje upoznavanje, razmjena informacija i novosti, planiranje novih zajedničkih projekata, nastavljena je uz ručak i pjesmu poslije razgledavanja izložbe  „Kuharice budi čista, nek ti suđe uvijek blista“, privremenog postava i Spomen sobe domovinskog rata Gradskog muzeja,  te ugodne šetnje po požeškim crkvama.

                                                                        Predsjednica MUIH-a
                                                                        Maja Žebčević Matić

 

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731