Arheološki muzej Osijek

poziva Vas na otvorenje izložbe «Starija faza kulture polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj» - novi izazovi, 20.10.2011. u 19,00