Sastanak muzejskih udruga u Zagrebu

sastanak_muzejskih_udruga.jpgNastavljaju se napori za kolektivnim učlanjenjem regionalnih muzejskih društava u hrvatsko muzejsko društvo.
Sažetak sastanka predstavnika regionalnih muzejskih društava u Zagrebu  05.05.2009. godine.

Na zajedničkom sastanku regionalnih muzejskih udruga na inicijativu I.O. Muzejske udruge istočne Hrvatske 05.05.2009. godine u MDC-ovim prostorijama u Zagrebu donešeni su sljedeći prijedlozi i planovi vezani uz želju  za kolektivnim učlanjenjem svih regionalnih društava u Hrvatsko muzejsko društvo:

1. Regionalne muzejske udruge žele ući sa svim svojim članovima automatizmom u Hrvatsko muzejsko društvo gdje će putem svojim predstavnika (1 na 3 člana) izabranih na svojim Godišnjim skupštinama participirati sudjelovanje u radu Hrvatskom muzejskog društva i svim njegovim tijelima od radnih grupa do Hrvatskog muzejskog vijeća.  Time regionalne udruge ne bi prestale postojati, štoviše, zadržale bi svoje programe, godišnje skupštine, žiro račune, a jednu trećinu članarina bi prenosili na nacionalno društvo - HMD. članarine ne bi plaćali pojedinci, nego muzeji za svoje djelatnike. Dakle, zaključak je da nema dobrog Hrvatskog muzejskog društva bez dobrih regionalnih muzejskih društava.

2. Predviđena je i mogućnost i pojedinačnog članstva, koji bi bili okupljeni u Klub, također participirajući 1 predstavnika na 3 svoja člana za rad u Skupštini. Model sličan ovome već godinama odlično funkcionira u vrlo uspješnom Hrvatskom knjižničarskom društvu.

3. Tijekom ove godine Društvo muzealaca i galerista Istre i Udruga muzeja sjeverozapadne Hrvatske održati će svoje redovite godišnje skupštine na kojima će donijeti i verificiranu odluku o želji članova za kolektivnim učlanjenjem u HMD po gore navedenom modelu. Muzejsko društvo istočne Hrvatske koje je inicijator ovih promjena takvu je odluku donijelo prije nekoliko godina. Ispitat će se postojanje i ostalih modela regionalnih muzejskih društava (Rijeka i Primorje!) koje bi se pridridružili ovoj inicijativi.

4. Za konačnu realizaciju predloženog rješenja potrebno je sve muzealce dobro informirati o prednostima ovakvog zajedničkog svedržavnog, složnog i dobro organiziranog sistema koji će u konačnici donijeti samo boljitak muzejskoj struci, te bolje rješavanje konkretnih problema, bilo oni nacionalni ili regionalni. Bila bi velika šteta da se i u ovom pokušaju ne uspiju prevladati osobne, ili centralističke pobude, ili neopravdani strahovi pred promjenma koji su prije nekoliko godina destruirale ovu želju muzealaca iz gotovo svih regija Hrvatske.

5. Dogovoreno je da se u tu svrhu u sljedećoj Museologici Informatici objave detaljno muzeološki elaborirani argumenti ovakovih stavova i prijedloga.

6. Radna grupa Izvršnog odbora HMD-a zadužena za rješavanje ovog problema ispred nacionalnog muzejskog društva izvijestiti će Skupštinu HMD-a u lipnju ove godine o svim dosadašnjim poduzetim akcijama regionalnih društava i na taj način pokušati  animirati članove HMD-a od kojih je većina iz zagrebačkih muzeja, za podržavanje ove inicijative za koju prije nisu bili spremni.

7. Paralelno se radi i na pravnom uobličavanju ovog prijedloga.

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731