BEKETINCI – BENTEŽ NASELJA IZ ENEOLITIKA, RANOGA I KASNOGA SREDNJEG VIJEKA

BEKETINCI – BENTEŽ
NASELJA IZ ENEOLITIKA, RANOGA I KASNOGA SREDNJEG VIJEKA

Naziv je izložbe kojom su predstavljeni rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja nalazišta Beketinci –Bentež, provedeni tijekom realizacije projekta izgradnje međunarodne autoceste Budimpešta – Ploče. Istraživanja je proveo Institut za arheologiju iz Zagreba tijekom 2007. i 2008. godine.
Autorstvo postava izložbe potpisuju prof. Zvonko Bojčić i dipl. arh. Dragana Rajković.

Na nalazištu Beketinci-Bentež istraženi su ostaci triju naselja: prapovijesnog naselja lasinjske kulture (datiranog oko 4000 g. prije Krista), rano srednjovjekovnog naselja (od 9. do 11. st.) i kasnosrednjovjekovnog naselja (od 14. do početka 16. st.).
Najstariji dio lokalitet pripada eneolitičkoj lasinjskoj kulturi. Na izložbi su prikazane idealne rekonstrukcije lasinjskih stambenih objekata koje nam ukazuju na njihov mogući izgled, tlocrt i unutrašnju podjelu prostorija. Također su prezentirani i brojni arheološki nalazi ovoga razdoblja.
Ranosrednjovjekovno naselje manifestira se nalazom triju jama s keramičkim nalazima. Uglavnom su to kuhinjski lonci različite fakture i oblika. Ovo je važan nalaz zbog novog prinosa spoznajama o razdoblju 9.-11. st. kod nas, koje izuzetno malo istraženo.
Kasnosrednjovjekovno naselje ističe se otkrićem čak 35 kuća, što je najveći broj istraženih objekata u srednjovjekovnim naseljima u Slavoniji. Uz kuće su pronađeni i raznovrsni gospodarski i radionički kompleksi, jame za čuvanje hrane i bunari. Ovi objekti ukazuju na razvijene zanatske vještine u naselju ali i na način života i privređivanja ovih zajednica, a idealnom rekonstrukcijom objekata stječe se uvid u njihov moguć izgled. Iz njihova položaja može se iščitati i planska namjena prostora, što je dokaz prvog urbanizma u ruralnim naseljima u vremenu od 14. do 16. st. u na ovom prostoru. Među prezentiranom građom, ističe se poseban i jedinstven nalaz dijela pečata pape Grgura XI. i figura janjeta (Agnus Dei) od kamena, što je prva nađena kamena profilacija u srednjovjekovnom naselju.
Izložbi prethodi istoimena monografija bazirana na znanstvenom istraživanju i interpretaciji provedenom od strane voditelja ovog istraživanja, a to su dr. sc. Kornelija Minichreiter i dr. sc. Zorko Marković, ujedno i autori tekstova na izložbi.

Izložba će biti postavljena u Muzeju Slavonije, Trg Sv. Trojstva 2, do lipnja 2016. godine.

Beketinci - Bentez

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731