Dopis MUIH-a Hrvatskom Saboru

MUZEJSKA UDRUGA ISTOČNE HRVATSKE
TRG BANA JOSIPA ŠOKČEVIĆA 16, 32 100 VINKOVCI
Tel: 032/332-504, Fax: 032/337-701, e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MB: 03078248 OIB: 41782713769 žiro-račun: 2500009-1102039368

Ur. broj:15/2015.

Vinkovci, 05. ožujka 2015.

HRVATSKI SABOR
Klubovi zastupnika
10000 ZAGREB
Trg sv. Marka 6

Poštovane gospođe i gospodo
saborski zastupnici,

obraćam vam se u ime Muzejske udruge istočne Hrvatske, a na tragu inicijative koju su prema vama već uputili ravnatelji 16 najznačajnijih muzeja u Zagrebu. Također smo potpuno suglasni sa svim onim tvrdnjama, odnosno primjedbama, koje su iznesene u spomenutoj Inicijativi, a vezano uz zahtjev da se spomenuti Prijedlog Nacrta Zakona o muzejima povuče iz saborske procedure i ponovno vrati na doradu u Ministarstvo kulture.

Suglasno smo također kako predloženi Zakon nije odraz analize stvarnog stanja, potreba i vizije budućnosti muzejske struke i djelatnosti u Hrvatskoj.

Osim primjedbi koje vam je dostavila spomenuta Inicijativa 16 ravnatelja najvažnijih zagrebačkih muzeja ovim putem Vam dostavljamo i primjedbe na Prijedlog Nacrta Zakona o muzejima na kojima je inzistirala Muzejska udruga istočne Hrvatske, a koji tijekom prethodno provedene javne rasprave uopće nisu uvažene od strane Povjerenstva za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejima i pratećih pravilnika.

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonska podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj. Od 1974. Udruga djeluje unutar Saveza muzejskih društava Hrvatske kao Podružnica za Slavoniju. Već od te godine se javlja potreba formiranja Muzejskog društva Slavonije i Baranje budući da postoje pravni problemi oko registriranja udruge s podružnicama. Od 1991. djelovanje središnje udruge u Hrvatskoj je reducirano, dok je u Slavoniji i Baranji potpuno onemogućeno ratom.

Godine 1997. osniva se Muzejska udruga Istočne Hrvatske kao samostalno strukovno udruženje. Muzejska udruga istočne Hrvatske danas okuplja 17 muzejskih i galerijskih institucija s područja pet županija Slavonije, Baranje i Srijema od Iloka na istoku do Pakraca i Virovitice na zapadu, odnosno ukupno 163 pojedinačna člana iz istih institucija. (Više o Muzejskoj udruzi istočne Hrvatske možete saznati na njenim web stranicama: http://www.muih.hr/)

Naša glavna primjedba vezana uz Prijedlog Nacrta Zakona o muzejima odnosi se na status naše udruge pri Muzejskom vijeću, odnosno odredbe 3. stavka članaka 39. Prijedloga Nacrta zakona o Muzejima a koji glase:

Predsjednika i članove Hrvatskoga muzejskog vijeća imenuje ministar kulture iz redova istaknutih muzejskih stručnjaka, od kojih tri člana predlaže Hrvatsko muzejsko društvo. Ne predloži li Hrvatsko muzejsko društvo svoja tri člana u roku od petnaest dana od dana podnesenog pisanog zahtjeva ministra kulture, imenovat će ih ministar kulture bez prijedloga.

U ovom stavku nama je sporno da čak 3 člana Hrvatskog muzejskog vijeća predlaže Hrvatsko muzejsko društvo. Naime mi kao Muzejska udruga istočne Hrvatske smatramo kako Hrvatsko muzejsko društvo nije reprezentativni predstavnik svih muzejskih djelatnika (kako stručnih tako i nestručnih) u Hrvatskoj. Ono naime (po broju i geografskom rasporedu svojih članova) može predstavljati samo 1/4 ili eventualno 1/3 sveukupnog broja muzejskih djelatnika i to prije svega onih s područja Zagreba i bliže okolice. Napominjemo kako u Hrvatskoj djeluje još nekoliko muzejskih udruga, primjerice Muzejska udruga istočne Hrvatske ili Društvo muzealaca i galerista Istre i drugi, a većina članova ovih udruga nije član Hrvatskog muzejskog društva. Stoga odričemo pravo Hrvatskom muzejskom društvu da zastupa svekolike interese muzejske i galerijske djelatnosti u Hrvatskoj.

Stoga smo predložili slijedeći tekst 3. Stavka 39. članka:

Predsjednika i članove Hrvatskoga muzejskog vijeća imenuje ministar kulture iz redova istaknutih muzejskih stručnjaka, od kojih tri člana predlažu sve muzejske udruge koje djeluju na području Republike Hrvatske. Broj članova koji će predstavljati svaku muzejsku udrugu ponaosob odrediti će se recipročno brojnosti članstva svake od udruge ponaosob.
Ne predlože li muzejske udruge svoja tri člana u roku od petnaest dana od dana podnesenog pisanog zahtjeva ministra kulture, imenovat će ih ministar kulture bez prijedloga.

Vrlo sličnu primjedba vezana uz članak 39 novog zakona, u javnoj raspravi je osim naše Udruge iznio i kolega Goran Budija, restaurator iz Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu sa slijedećom tvrdnjom:

Hrvatsko muzejsko društvo nije niti jedini a niti može biti smatrano za ekskluzivnog predstavnika hrvatskih muzealaca,bez obzira na dosadašnju praksu i zasluge društva,te stoga članove Hrvatskog muzejskog vijeća moraju moći predlagati svi stručni muzejski djelatnici odnosno njihovi istinski legitimni predstavnici. Hrvatsko muzejsko društvo sukladno njihovoj web stranici ima trenutačno 359 članova (http://www.hrmud.hr/clanak/Popis_clanova/16 ), dok je po statistici Muzejskog dokumentacijskog centra broj stručnih muzejskih djelatnika 2008.iznosio 986, te je danas vjerojatno i nešto veći,znači u stvarnosti Hrvatsko muzejsko društvo predstavlja samo oko 36 % stručnih muzejskih djelatnika hrvatskih muzeja. (http://www.mdc.hr/UserFiles/file/statistika/Kongresstrucnjaci-M_%20Franulic.pdf).

Ukratko umjesto Hrvatskog muzejskog društva uvesti u dokument Hrvatsku muzejsku zajednicu,koju bi u što kraćem roku trebalo utemeljiti, po uzoru na Deutscher Musemsbund, odnosno Skupnost muzejev Slovenije, odnosno britansku Museums Association., kao primjere.

Prijedlog kolege Budije je čak možda i bolji od našeg prijedloga, ali je i njegov prijedlog, kao uostalom i prijedlog Muzejske udruge istočne Hrvatske, od strane istog Povjerenstva, odbačen bez ikakve čvršće argumentacije. (Vidi Izvješće o provedenom savjetovanju sa zaintersiranom javnošću: http://www.min kulture.hr/userdocsimages/JAVNA%20RASPRAVA/Izvje%c5%a1%c4%87a%20savjetovanja/izvjesce-savjetovanje%20sa%20zainteresiranom%20javno%c5%a1%c4%87u%20-%20zakon%20o%20muzejima%20-23%2001%202015%20(2).pdf)

Spomenuto Povjerenstvo i nije moglo donijeti drugačiji stav s obzirom da su od ukupno 7 članova istog Povjerenstva njih čak 3 članovi Hrvatskog muzejskog društva (ne računajući pomoćnicu ministrice gospođu Vesnu Bulatović), te bi suprotnom odlukom samo ukinuli dosadašnji monopolizirani status svoje udruge – Hrvatskog muzejskog društva. (Povjerenstvo za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama  Zakona o muzejima i pratećih pravilnika u sastavu: prof.dr.sc. Žarka Vujić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, mr.sc. Snježana Pintarić, ravnateljica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, dr.sc. Marina Viculin, ravnateljica, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb,  Milvana Arko Pijevac, muzejska savjetnica, Prirodoslovni muzej Rijeka, mr.sc. Vesna Jurić Bulatović, pomoćnica ministrice, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti, mr.sc. Tomislav Jelić, načelnik, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove, Uprava za pravne i financijske poslove Ministarstva kulture i Goran Blagus, viši stručni savjetnik, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture.)

Osim ovih primjedbi podržavamo i primjedbe našeg člana gospodina Mladena Radića višeg kustosa zaposlenog u Muzeju Slavonije koji je također ukazao i na nedorečenosti i nedostatke članaka 10. i 28. Prijedloga Nacrta zakona u muzejima, a koje također nisu uvažene od strane Povjerenstva. (http://www.minkulture.hr/userdocsimages/JAVNA%20RASPRAVA/PRILOZI%20RASPRAVI/Prilog%20Nacrt%20zakon%20o%20muzejima%20M.%20Radic.pdf)

Stoga, još jednom vas pozivamo da bez obzira na stranačku, političku ili bilo koju drugu pripadnost ne dignete ruku za ovaj Zakon koji je u svojoj osnovi dugoročno štetan za muzejsku djelatnost u Republici Hrvatskoj.

Uvjereni da će te i vi postupiti po savjesti.
S poštovanjem,
Predsjednik Muzejske udruge istočne Hrvatske
Danijel Petković, viši kustos

 

docMUIH_-_za_Hrvatski_sabor.doc53.5 KB

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731