Skriveno mjesto - Gradski muzej Virovitica

Pozivamo Vas na izložbu fotografija koje su ušle u uži izbor na foto natječaju Muzeja "Skriveno mjesto".

Izložbu ˝Skriveno mjesto˝ čini izbor fotografija prijavljenih na foto natječaj Gradskog muzeja Virovitica u trajanju od 5. lipnja do 1. kolovoza 2013.

Natječaj je baziran na zadanoj temi te određenim propozicijama koje uključuju fotografiju u crno-bijelom ili sepija tonu.

˝Skriveno mjesto˝ je u kontekstu ovog natječaja tema koja podrazumijeva veliku slobodu u odabiru motiva unutar dokumentarne, portretne, pejzažne, realne, nadrealne i apstraktne umjetničke fotografije. Ono može aludirati na fizičko ˝skriveno mjesto˝ tj. dio tijela (akt, portret), materijalno (predmet, motive arhitekture, urbane motive, dio grada, predgrađe…), događaj (socijalno-dokumentarna tematika), metafizičko (san, kontemplacije) te emotivno (strasti, želje, opsesije)… ono varira u rasponu od intimnog ˝mjesta˝ u nama do materijaliziranog, marginaliziranog, degradiranog ili fizički skrivenog mjesta unutar prostorno-vremenskih okvira oko nas.

Temi je bilo moguće pristupiti i kroz vlastitu referencu na film, glazbu, umjetničko djelo. Tema ostavlja ˝prostor kretanja˝ u rasponu od angažirane do fiktivne, fantastične fotografije, od reference na odrađeni događaj ili osobni komentar društvene stvarnosti do imaginarnih mističnih metafora.

Na natječaju je sudjelovalo 18 fotografa.

Prva tri mjesta osvojili su: 1. Kristina Oberling: Na sigurnom; 2. Iva Štukar: In my Harmony; 3. Matija Sabolić: Beskonačni drvored.

Foto natjecaj

U srijedu, 7. kolovoza, u 19 sati u Muzeju pronađite svoje skriveno mjesto :)!