"Priče o osječkim muzealcima"

U petak, 5. srpnja 2013. godine, u prostorijama Muzeja Slavonije / Arheološkog muzeja (Trg Sv. Trojstva 2), s početkom u 18 sati biti će otvorena izložba edukativnog projekta "Priče o osječkim muzealcima".

Projekt je realiziran u sklopu 18. muzejske pedagoške akcije "Muzejske pričalice" povodom Međunarodnog dana muzeja 2013. godine. U sklopu projekta nekolicina studenata Odjela za kulturologiju na poticaj muzejskog pedagoga prikupljala je priče o osječkim muzealcima, koji su nekad radili u Muzeju, te na bilo koji način ostavili traga u Muzeju Slavonije, Osijeku, ali i šire.

Izložbom "Priče o osječkim muzealcima" predstavljaju se rezulati projekta. Prikupljene priče o odabranim osječkim muzealcima na izložbi su sučeljene s predmetima koji pričaju priču o muzealcima, o njihovom radu te su ništa drugo nego muzealizacija nekadašnjih muzealaca. Izložba treba biti poticaj za nove priče o muzealcima koji su izostavljeni ili pak muzealcima koji i u ovom trenutku stvaraju neke nove priče. Svi oni su skrbili ili još uvijek skrbe, daleko od očiju javnosti, o prošlosti i sadašnjosti za budućnost grada Osijeka, ali i šire.

pdfPrice o osjeckim muzealcima.pdf