Cjelovečernji koncert - Trio Osor

Trio osor 1Cjelovečernji  koncert u izvedbi Tria Osor održat će se u Gradskom muzeju Vukovar u Mramornoj dvorani  Dvorca Eltz 29. svibnja 2013. s početkom u 19 sati.

Gradski muzej Vukovar u suradnji s Javnom ustanovom u kulturi Hrvatski dom Vukovar organizira za sve ljubitelje klasične komorne glazbe koncert poznatog Tria Osor u sastavu  Renata Penezić, flauta;  Petar Kovačić, violoncello i Zarija Alajbeg Galuf, klavir.

Na poticaj g. D. Marušića, osnivača Osorskih glazbenih večeri sastav je nazvan Trio Osor i pod tim imenom 2007. god. prvi puta uspješno je nastupio na Osorskim glazbenim svečanostima. Članove ansambla povezuje želja za komornim muziciranjem, a posebice otkrivanje novih djela za ovaj ne tako česti, neklasični sastav. U širokom repertoaru koji se proteže od baroka do suvremenih autora nalaze se i djela domaćih kompozitora posvećenih upravo ovom triu i praizvedenih na Osorskim glazbenim svečanostima.

P R O G R A M

J.NEPOMUK HUMMEL       Trio za flautu, violoncello i klavir op. 78
                                     Introdukcija        
                 Tema -Quasi Allegretto
                 Adagio assai
                 Finale -    Vivace assai
 
RUDOLF MATZ                        Balada         Andante sostenuto                                 
                                  
ASTOR PIAZZOLA          Fuga y Misterio
                  Allegro
                  Lento
                  Tempo primo
   
                    *   *   *

CARL MARIA VON WEBER    Trio u g-molu Op.63 za flautu, violoncello i klavir
                 - Allegro moderato
                 Scherzo  - Allegro vivace       
                 Schafers klage-Andante espressivo
Finale    - Allegro