Dvoje leglo – troje osvanilo

Dvoje leglo troje osvanilo 1Dvoje leglo – troje osvanilo: magijski simboli plodnosti, sreće i zaštite od uroka naziv je izložbe Muzeja Brodskog Posavlja iz Slavonskog Broda koja će u utorak (7. svibnja) u 19.30 sati biti otvorena u Gradskom muzeju Virovitica, gdje će se moći razgledati do 20. lipnja.

O izložbi:
Na izložbi će biti prezentirano 16 vunenih prekrivača za kreveta – krpenih ponjava i 5 drvenih škrinja iz fundusa etnografskog odjela Muzeja Brodskog Posavlja.

Ponjave potječu isključivo iz okolice Slavonskog Broda i jedinstvena su pojava u tradicijskom narodnom stvaralaštvu Hrvatske. Njihova očaravajuća likovna kreacija predstavlja osebujno žensko pismo s porukama ljubavnog i erotskog karaktera.

Na njima su također navezeni motivi zaštite od uroka i srećonosni motivi.

Ponjavama se prekrivao krevet mladenaca u prvoj bračnoj noći, kao i u prvim godinama braka, sa željom za plodnošću. Prisutna je i želja za zaštitom mladog para od zlih sila i želja za srećom u braku. Stoga su krpane ponjave nerazdvojne od svatovskih običaja.

Najčešći izvezeni motiv su gljive, uvijek prikazane u presjeku, te stapka i klobuk koji podsjećaju na muški i ženski spolni organ. Čest su motiv i ogledala sastavljena od raznobojnih trokuta složenih u rombove, a mnoštvo je i izvezenih ptica, konja te ostalih životinjskih motiva. Također se javljaju muški i ženski likovi, srca, svatovska grana, kukasti križevi, zmije, pčele, košnice, matice i mnoštvo biljnih ornamenata.

Bogatstvom i raznolikošću simboličkih motiva, geometrijskih i biljnih, a posebno zoomorfne i antropomorfne tematike, simbolima koji tisućljećima žive – vukući porijeklo iz prapovijesti i prastarih civilizacija, te ponjave nadmašuju svu dosad poznatu etnografsku građu. S druge strane, ti su pokrivači upravo likovni fenomen, očaravajućeg kolorita, te bismo kreativnost njihovih vezilja – slikarica s iglom – mogli staviti uz bok pionira modernog likovnog izraza.

U sklopu izložbe će biti prezentiran i dio od ukupno drvenih 26 škrinja, koliko ih se čuva u fundusu Muzeja Slavonskog Broda. U svatovskim običajima škrinja je imala osobitu ulogu jer je upravo u njoj mladenka donosila dotu (spremu, ruho, ruvo).

Izložba je prvi put postavljena prije 13 godina  u Slavonskom Brodu, nakon čega je gostovala u Klovićevim dvorima i Umjetničkom paviljonu u Zagrebu, u Etnografskom muzeju u Splitu, Muzeju grada Pazina te Muzeju Like u Gospiću, ali i u Perthu u Australiji te, u sklopu izložbe Hrvatska tradicijska kultura pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, u Budimpešti, Buenos Airesu te Santiagu se Chile.