«Radnički dom u Slavonskom Brodu 1912.-2012.»

radnicki_dom.jpgMjesto održavanja: Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod;
Datum početka/završetka: 20. 10. 2012/ 2. 12. 2012.
Otvorenje 20. 10. u 11 sati u Radničkom domu, Radnički trg 5, Slavonski Brod
Postav izložbe od 20. 10. – 27. 10. u Radničkom domu, a od 29. 10. – 2. 12. 2012. u Muzeju Brodskog Posavlja
Organizatori: Broda Muzej Brodskog Posavlja

Autorica izložbe: Ivanka Cafuta

Tijekom minulih stotinu godina Radnički dom u Slavonskom Brodu bio je sjedište sindikalnih organizacija i ishodište mnogobrojnih aktivnosti koje su radnici poduzimali kako bi ostvarili određene ekonomske, socijalne i političke ciljeve. U njemu su se okupljali nezaposleni radnici, a u vrijeme tarifnih i štrajkaških pokreta u Domu je djelovao štrajkaški odbor i radnička kuhinja. Cjelokupna kulturno-prosvjetna, sportska i druge aktivnost radništva, osobito prvih desetljeća njegova postojanja ne bi se mogle ni zamisliti bez ustanove kao stoje Radnički dom. Radnička prosvjetna grupa "Sloga" i Radničko kulturno-umjetničko i sportsko društvo "Jedinstvo", intenzivnim radom pojedinih sekcija okupljali su radništvo na mnogobrojnim manifestacijama te kulturno-prosvjetnim i sportskim aktivnostima.

Njihovo djelovanje nije se iskazivalo samo kao oblik borbe za radničko kulturno stvaralaštvo, nego i kao nastojanje za širom društvenom afirmacijom radnika, pri čemu se istodobno potirala i sindikalna isključivost koju su provodile pojedine sindikalne organizacije. U njegovim prostorima organizirane su radničke skupštine, sastanci, politički skupovi, kongresi, savjetovanja, prosvjedni skupovi, predavanja, kazališne predstave, koncerti, proslave, zabave,sijela...

Tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata korišten jeza bolničke potrebe. Nakon Drugog svjetskog rata njegove su prostore za raznovrsne aktivnosti koristili:Mjesno sindikalno vijeće,društveno-političke organizacije grada,omladina... Od 1957.godine u njemu je djelovalo "Radničko sveučilište" i Kino "Radnički dom". Od 1969. godine Radnički dom povjeren je na upravljanje i skrb RKUD-u „đuro đaković", a nakon 1991. Folklornom ansamblu Broda. Početkom Domovinskog rata u Domu je bila smještena Hrvatska vojska, a potom, sve do danas stjecište je kulturnog amaterizma Slavonskog Broda.

Kroz minulih stotinu godina, u prostore Radničkog doma utkalo se življenje niza naraštaja, od njegovih graditelja i boraca za ostvarenje radničkih prava,do nositelja i poštovatelja kulture, prosvjete, književnosti, umjetnosti, prijatelja sporta i zabave.