«Stružani» - život naselja kroz stoljeća

Struzani_02.jpgMuzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod  ima čast pozvati Vas na otvorenje izložbe «Stružani» - život naselja kroz stoljeća – rezultati zaštitnog arheološkog istraživanja na lokalitetu Vrtlovi, Kučište, Veliki Trstenik – Sjever u četvrtak, 29. ožujka 2012. u 19 sati u Izložbenoj dvorani Muzeja, Starčevićeva 40

Datum početka/završetka: 29. 3. 2012/ 18. 5. 2012.

Autorica izložbe:
Lidija Miklik-Lozuk

Likovni postav izložbe:
Lidija Miklik-Lozuk

Tijekom 2006. i 2007. godine provedena su velika zaštitna istraživanja na arheološkim nalazištima koja su se prostirala na trasi cestovnog koridora Vc, autoceste Budimpešta – Ploče, na dionici Sredanci – đakovo. Danas je „Slavonika“ izgrađena, a arheološki nalazi koji svjedoče o gusto raspoređenim naseljima proučavaju se i obrađuju.

Na sjevernom dijelu lokaliteta Stružani – Vrtlovi, Kućište, Veliki Trstenik pronađeno je naselje iz zadnjih faza kasnog brončanog doba, mlađeg željeznog doba, ranog srednjeg vijeka, kasnog srednjeg vijeka i turskog razdoblja.

Izložbom prezentiramo rezultate dobivene terenskim istraživanjem, obradom građe i provedenim analizama koji su donijeli nove i vrijedne podatke te obogatili naše dosadašnje spoznaje o prošlosti brodskog Posavlja.

Lidija Miklik-Lozuk

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731