1. samostalna izložba Tatjane Lulić Prpić

Otvorenje će biti u subotu, 17. ožujka u 19.30 sati u Gradskom muzeju Virovitica
Tatjana Lulić Prpić (Virovitica, 1975.) autorica je prepoznatljiva po pejzažnim slikarskim motivima i redovita članica Likovnog kluba Nikola Trick. 
 
Tatjana Lulic Prpic_ pozivnica.jpgDiplomirala je kiparstvo na Odsjeku za likovne umjetnosti u klasi prof. Josipa Diminića na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Izlagala je u Rijeci i Trstu u okviru studentskih izložbi a od 1990. do danas redovito izlaže skupno sa članovima LIK-a «Nikola Trick». Od 2001. bavi se pedagoškim radom kao učitelj likovne kulture, prvo u dvije osnovne škole u Virovitici i špišić Bukovici a od 2009. u Osnovnoj školi Josipa Kozarca u Slatini gdje danas radi i živi sa obitelji.

1. samostalnom izložbom predstaviti će svoj slikarski i kiparski opus.

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731