Izložba Zoltana Novaka

zoltan_novak.jpgu Gradskom muzeju Virovitica

U subotu, 18. lipnja 2011., u 19,30 sati u Gradskom muzeju Virovitica otvara se izložba akademskog slikara Zoltana Novaka.

Zoltan Novak (Zagreb, 1963.) akademski je slikar i profesor slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. U kreativnom stvaralaštvu nakon zaokruženih ciklusa Sliko-reljefi, šetač i Mete, posve apstraktnog  izričaja, okreće se prizorima egzistencijalne sadržajnosti i znakovlju urbane zbilje stvarajući sljedove mnogoznačnih slika svijeta koji ga okružuje. Izlaže na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji  i inozemstvu (Rim, Pariz, München, New York, Berlin i dr.). Zajedno s Nikolom Koydlom i Matkom Vekićem predstavljao je Hrvatsku na Venecijanskom biennalu 2009.
 
Autorica i kustosica izložbe je Mihaela Kulej, povjesničarka umjetnosti, kustosica i ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica. Prema njenim riječima:

Novak je autor snažne ekspresije i likovno i izražajno. Većinu njegovih djela karakterizira ritam linija, boja, znakova i ploha. Ta ritmičnost je progresivna, slojevita, ona raste, umnaža se i  obično ukazuje na završni, ili možda polažišni, akcent slike. Na krajnju instancu, sugeriranu uslojavanjem linija ili ploha, koje se na nekim djelima pretvaraju u labirinte. Sukladno tome poentirani su točno određeni trenutci na slikama. Ključni elelmenti takvih prizora su boja i prostor. Novak ih doslovno u potpunosti iscrpljuje kao likovne elemente (kroz kolorističke i perspektivne kontraste) i na njima gradi svoje perceptivne gradacije.
 
Otvorenje: 18. lipnja 2011., subota, u 19,30 sati

Izložba je otvorena do 25. srpnja, ponedjeljkom i petkom od 8 do15, utorkom, srijedom i četvrtkom od 8 do 19, a subotom od 10 do 13 sati.
 
Organizator izložbe je Gradski muzej Virovitica.

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731