Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

obitelj_pejaevi_1.jpgu četvrtak, 21. listopada 2010. u 13.30 sati u uredu ravnatelja predstavlja

Programa Europske zajednice Kultura 2007. - 2013. i  Međunarodnog znanstvenog i izložbeno-izdavačkog projekta Galerije likovnih umjetnosti, Osijek:

EUROPSKA BAšTINA VLASTELINSKIH OBITELJI
ISTOčNE HRVATSKE
Likovna ostavština obitelji Pejačević
Likovna ostavština valpovačkih vlastelina
Likovna ostavština obitelji Eltz
Likovna ostavština obitelji Odescalchi

Program Kultura 2007. – 2013. predstavlja:
Križana Brkić
viša stručna savjetnica
Odjel za kulturnu kontaktnu točku
Uprava za međunarodnu kulturnu suradnju
Ministarstvo kulture
Republika Hrvatska

Projekt Europska baština vlastelinskih obitelji istočne Hrvatske predstavlja autorica projekta:
mr.sc. Jasminka Najcer Sabljak
viša kustosica
voditeljica Zbirke slikarstva 18. i 19. stoljeća
Galerija likovnih umjetnosti, Osijek


Nakon predavanja slijedi radni sastanak o projektu
Likovna ostavština obitelji Pejačević kojemu će nazočiti:

dr. sc. Yordanka Gesheva (Bugarska akademija znanosti – Institut za povijest, Sofija)
predstavnici Zavičajnog muzeja Ruma i Općine Ruma
predstavnik Hrvatske manjinske samouprave, šopron
Silvija Lučevnjak, prof., ravnateljica Zavičajnog muzeja Našice
Mihaela Kulej, ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica
Križana Brkić, predstavnica Ministarstva kulture RH
mr.sc. Jasminka Najcer Sabljak, Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku

LIKOVNA OSTAVšTINA OBITELJI PEJAčEVIć
– međunarodni izložbeni projekt –

O TEMI PROJEKTA

Obitelj Pejačević odigrala je važnu ulogu na gospodarskom, političkom i kulturnom planu istočne Hrvatske, gdje je imala najveći dio svojih posjeda te na širem europskom prostoru (tadašnjeg austrijskog carstva, odnosno Austro-Ugarske Monarhije), gdje je imala razgranatu mrežu posjeda, političkih funkcija i ženidbenih veza.
Dolazak ove plemićke obitelji početkom 18. st. na teritorij Slavonije vezan je uz njihovu prvu postojbinu, mjesto čiprovci u Bugarskoj, odakle Pejačevići odlaze na zapad u iseljeničkom valu nakon neuspjelog tzv. čiprovačkog ustanka 1688. godine. Pejačevići postaju vlasnici velikih imanja na prostorima današnje Hrvatske i Srbije: Orahovica, Feričanci, Mitrovica (kasnije Ruma), Virovitica, Našice, Podgorač, Retfala kod Osijeka te brojnih nekretnina i posjeda u današnjoj Mađarskoj (Budimpešta, šopron, Zalabér…). Od carice Marije Terezije dobivaju grofovsku titulu s pridjevkom “virovitički” koju nose sve do danas. Od tri obiteljske loze koje su se formirale krajem 18. stoljeća do danas je ostala živuća našička grana, čiji su se potomci do sredine 20. stoljeća zadržali u Našicama.
Veliki broj umjetnina (do sada identificiranih oko 170) iz ostavštine ove obitelji čuva se u hrvatskim muzejima, od kojih najveći broj u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku. Znanstveno-istraživačkim radom djela su u ovoj ustanovi sustavno obrađena i valorizirana te grupirana u Zbirku Pejačević. Radi se o iznimno vrijednim djelima od sredine 18. do sredine 20. stoljeća čiji su autori većinom austrijske i mađarske provenijencije. Većim dijelom su to umjetnička djela tzv. importa, naručena i kupljena u kulturnim centrima Austro–Ugarske Monarhije u Beču i Budimpešti od tadašnjih priznatih umjetnika: J. G. Weickerta, J. F. Liedera, C. Rahla, J. Hofmanna, T. Móra, J. F. Mückea. Pojavom domaćih umjetnika narudžbe se usmjeravaju prema najkvalitetnijim imenima hrvatske umjetnosti kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća: M. C. Crnčića, V. Bukovca, N. Rojc, Lj. Babića, S. Vereša, D. Markovića.
Stručnom i znanstvenom obradom umjetničkih djela, njihovom pravilnom datacijom, atribucijom i valorizacijom u okviru magistarskog rada Jasminke Najcer-Sabljak (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.) postavljen je okvir izložbe umjetničkih djela iz ostavštine obitelji Pejačević koja prati povijest obitelji, njihove umjetničke narudžbe, kolekcionarske i mecenatske sklonosti te afinitete na području likovne kulture. Likovna ostavština obitelji Pejačević paradigmatski je slučaj kulturne baštine koja prelazi granice naroda i država i zahtijeva interdisciplinarnu i međunarodnu suradnju na istraživanju i prezentaciji građe.

O CILJU PROJEKTA

Temeljni cilj ovog projekta je realizacija izložbe likovne ostavštine obitelji Pejačević u  Hrvatskoj i to u GLUO, Zavičajnom muzeju Našice i Gradskom muzeju Virovitica te uspostava prekogranične kulturne suradnje, odnosno realizacija izložbe u državama i gradovima koji su povezani s poviješću obitelji Pejačević (Ruma u Srbiji, šopron u Mađarskoj i Sofija u Bugarskoj).
Uz izložbu svi bi projektni partneri organizirali niz dopunskih sadržaja koji će biti osmišljeni kao rezultat suradnje između kulturnih stvaratelja, korisnika i institucija zemalja koje sudjeluju u navedenom programu.
Projektnom suradnjom proširila bi se spoznaja o kulturno-povijesnom značenju likovne baštine ove obitelji na područjima na kojima su njezini članovi živjeli i djelovali. Međunarodna suradnja bi unaprijedila rad muzejsko-galerijskih i srodnih institucija na istraživanju, zaštiti i prezentiranju zajedničke likovne baštine te potakla i unaprijedila kulturnu suradnju svih suradnika i partnera na projektu.

O REALIZACIJI PROJEKTA

Projekt bi organizacijski i financijski vodio GLUO u suradnji s nekoliko potencijalnih partnera (domaćih i inozemnih) te uz savjetodavnu pomoć Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Ovaj bi se projekt u financijskom smislu aplicirao na program Europske zajednice za kulturu Kultura 2007-2013, kojem je cilj unapređenje zajedničkog europskog kulturnog područja. Smatramo da upravo ovakav projekt ispunjava njegova tri prioriteta: promicanje transnacionalne mobilnosti djelatnika u kulturi, umjetničkih djela i međukulturnog dijaloga.

Autorice projekta:

Jasminka Sabljak-Najcer (GLUO), Silvija Lučevnjak (ZMN)

Nositelj projekta:

Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku (GLUO)

Potencijalni partneri projekta:

Zavičajni muzej Našice
Gradski muzej Virovitica
Zavičajni muzej Ruma (Republika Srbija)
Nacionalni muzej Sofija (Republika Bugarska)
Hrvatska manjinska samouprava šopron (Republika Mađarska)

 

Kontakt osoba:  mr.sc. Jasminka Najcer Sabljak, viša kustosica
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
031/251-283, 280

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731