"Ratovi u 20 st."

pozivnica_ratovi_i_koncert.jpgMuzej grada Iloka poziva vas na otvorenje dijela stalnog postava „Ratovi u 20 st.“ i koncert Zagrebačkog Komornog orkestra
Dvorac Odescalchi, 28. lipnja 2010. s početkom u 19.30 sati.

 

 

19.30 sati Otvorenje dijela stalnog postava

RATOVI U 20. ST.

I. SVJETSKI RAT KRALJEVINA JUGOSLAVIJA
II. SVJETSKI RAT
NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA
JUGOSLAVIJA DOMOVINSKI RAT I POVRATAK STANOVNIšTVA

20.30 sati ZAGREBAčKI KOMORNI ORKESTAR

W. A. Mozart: Divertimento za gudače u B duru, KV 137  
1. Andante
2. Allegro assai
3. Allegro di molto

J.S. Bach: Koncert za violinu i orkestar u a molu, BMW 1041
1. Allegro
2. Andante
3. Allegro assai

Stanka Domenico Zipoli: Elevazione za gudače
Ottorino Respighi: Stari plesovi i napjevi, za lutnju III suita
1. Italiana
2. Arie di Corte
3. Siciliana
4. Passacaglia

Umjetnički voditelj: Viole: Orest Shourgot, violina Tomislav Huhn, Paula Kovač Violine: Mladen Dervenkar Violončela: Marko Mađarić Lovro Kovačević Martina Sačer Vinko Rucner, Iva Barač Kontrabas: Lana Adamović Oleg Gourskii Mira Kušan Sačer

Nastup ZKO financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Grad Ilok Realizaciju stalnoga postava Muzeja grada Iloka financiralo je Ministarstvo kulture Re¬publike Hrvatske u okviru Projekta Vlade Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe “Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol”

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731