Muzej Brodskog Posavlja - «Svatko svoj križ nosi»

Izozba Arma Christi

MUZEJ BRODSKOG POSAVLJA • POKRAJINSKI MUZEJ CELJE

Kao dio programa izložbene djelatnosti Muzeja Brodskog Posavlja i u sklopu međumuzejske suradnje i razmjene izložaba s Pokrajinskim muzejom Celje (Republika Slovenija), u srijedu, 21. ožujka 2018. u 18.00 sati u izložbenoj dvorani Muzeja, Starčevićeva 40, otvara se izložba Arma Christi ili svatko svoj križ nosi.

„Nosio je dugo, dugo težak križ na ramenu. Htio ga se riješiti, ali nije mogao. Promatrao je druge ljude koji su također nosili svoje križeve. Ti su križevi bili lijepi, maleni, neki čak i zlatom obloženi, a njegov je bio velik, težak i nespretan. I on je želio imati tako lagan križ, kakav su imali drugi. I dobio ga je. Bio je malen i obložen zlatom. Bio je sretan pod njegovim teretom. Međutim, bio mu je težak, grozno težak taj novi križ. Nosio ga je neko vrijeme. Konačno se srušio pod njegovom težinom i umro.“ (Iz bajke o čovjeku koji je želio drugi križ, Antona Hrena Kompolskog iz 1903. godine.)

Svatko, naime, nosi svoj križ. Razumiju ga i koriste kako vjernici, tako i nevjernici, kada žele reći da su brige, problemi i patnje sastavni dio života. Njegov je izvor povezan s Kristovom pasijom.
Pasiji su bili, i još su uvijek, posvećeni različiti prikazi i uprizorenja, koji su poticali na uživljavanje u Kristovu patnju, pobuđivali kontemplaciju i kroz tako uvjetovana religiozna iskustva, doprinosili učvršćivanju i produbljivanju vjere pojedinca. To su, između ostalog, tri kasnosrednjovjekovna ikonografska motiva: Arma Christi, Kristove patnje i Misa sv. Gregora, čija su pojava i prikaz međusobno povezani.

Predstavljeni kasnosrednjovijekovni motivi Kristove patnje, Arma Christi i Mise sv. Gregora, oslikavaju davni duhovni krajolik, a istovremeno stvaraju most između prošlosti i sadašnjosti. Danas u istoj mjeri kao i nekada, pozivaju na življenje Kristove muke, na konteplaciju i produbljivanje vjere.

Iako se porijeklo i širenje tih motiva doima razumljivim, istraživači ga ipak smatraju zamršenom. Njihova pojava nije povezana ni uz jednu povijesnu u činjenicu ili dogmatičnost vjere, ali su ih istovremeno oblikovale društvene, psihološke, političke, ekonomske i druge okolnosti.

Iako o njima možemo mnogo toga pronaći u biblijskim tekstovima i pomažu nam razumjeti sadržaj i kontekst, ne dekodiraju ih u cijelosti. Ti motivi nikada nisu imali samo jedno značenje.

Izložba će biti otvorena do 22. travnja 2018. godine.

 

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731