«Muzeji za sve» - seminar

U četvrtak 1. listopada 2009. u 18 sati u prostorijama Muzeja Slavonije održat će se konferencija za novinare povodom seminara "Muzeji za sve".

Seminar organizira Sekcija za muzejsku edukaciju i animaciju Muzejske udruge Istočne Hrvatske, a održat će se u petak 2.listopada 2009. godine u prostorijama Muzeja Slavonije.

Seminar je namijenjen stručnim djelatnicima muzeja Istočne Hrvatske s ciljem otvaranja muzeja prema potrebama osoba s invaliditetom. Seminar će voditi dr.sc. Morana Vouk, muzejska savjetnica Tifološkog muzeja u Zagrebu.

Više informacija o seminar sadržano je u prilogu.

SEMINAR "MUZEJI ZA SVE"

S ciljem otvaranja muzeja prema potrebama osoba s invaliditetom Sekcija za muzejsku edukaciju i animaciju Muzejske udruge Istočne Hrvatske organizira jednodnevni seminar pod nazivom "Muzeji za sve".
 
Seminar je prvenstveno namijenjen stručnim djelatnicima muzeja istočne Slavonije (ravnatelji, kustosi, muzejski pedagozi, dokumentaristi i knjižničari) i sastavni je dio istoimenog projekta Muzejske udruge Istočne Hrvatske, kojim se planira obilježiti Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Projekt "Muzeji za sve" bi se sastojao od individualnog angažmana pojedinih ustanova – članica Udruge - u osmišljavanju aktivnosti koje bi bile vezane uz zadanu temu – osobe s invaliditetom. Seminarom, u sklopu projekta bi se stručni djelatnici upoznali sa zakonskim regulativama i educirali u radu s osobama s invaliditetom. Seminar bi trebao utjecati i na širenja svijesti među muzejskim strukturama o potrebama prilagođavanja pristupa u muzeje kao i muzejskog sadržaja osobama s invaliditetom. Spremnost muzeja na prilagodbe, educiranost stručnih djelatnika i aktivnosti prilagođene osobama s invaliditetom, trebali bi utjecati na veću popularizaciju muzeja kod takvih grupa ljudi.
 
Seminar, koji se sastoji od predavanja i radionica, bit će popraćen prezentacijom, a svi sudionici seminara dobit će radne materijale i popis literature. Seminar će voditi dr.sc. Morana Vouk, muzejska savjetnica iz Tifološkog muzeja u Zagrebu.

PREDAVANJA I RADIONICE SEMINARA

predavanje: „Zakonski okvir u RH vezan uz pristupačnost kulturnih institucija za osobe s invaliditetom“

predavanje: „Specifičnosti posjetitelja oštećena vida i načini  prezentacije  građe“

radionica:  „Osnove orijentacije i mobiliteta potrebne u vođenju posjetitelja s oštećenjem vida“

predavanje: „Specifičnosti posjetitelja s poteškoćama kretanja i načini prezentacije građe“

radionica: „Prostorne potrebe osoba u invalidskim kolicima“

predavanje: „Specifičnosti posjetitelja oštećena sluha i načini prezentacije građe“

radionica:  „Komunikacija s posjetiteljima oštećena sluha“

 

Popularni sadržaji

muih-blok-footer

 

Muzejska udruga Istočne Hrvatske svoje korijene pronalazi u godini 1951., kada je osnovana Slavonskoj podružnica Društva službenika i suradnika muzeja, galerija i konzervatorskih zavoda Museion u NR Hrvatskoj.

Sjedište Udruge:

Muzej Slavonije
Trg Sv. Trojstva 6
31 000 Osijek

tel: +385 31 250 731