„10 GODINA KONZERVATORSKOG ODJELA U SLAVONSKOM BRODU“

Dan europske baštine 2017

Obavijest o otvorenju izložbe povodom Dana europske baštine 2017. i 10. obljetnice Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu

U četvrtak 28. rujna u 19.00 sati u Muzeju Brodskog Posavlja biti će otvorena izložba „10 GODINA KONZERVATORSKOG ODJELA U SLAVONSKOM BRODU“

Dani europske baštine 2017. godine u Hrvatskoj se i ovaj put obilježavaju tradicionalno, tijekom mjeseca rujna i listopada, u organizaciji Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH.
Vijeće Europe pokrenulo je inicijativu 1985. godine, koja je postala zajednička akcija u suradnji s Europskom unijom od 1999. godine. Dani europske baštine najrasprostranjenija su participativna kulturna manifestacija u Europi.
Hrvatska se manifestaciji Dana europske baštine pridružila godine 1995. proglašenjem posavskog sela Krapje selom graditeljske baštine. Otad se kontinuirano obilježavaju svake godine tijekom rujna i listopada.

Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu pridružuje se zajedničkoj temi „Baština i priroda: krajolik mogućnosti“ jer su kulturna dobra Brodsko-posavske županije većinom postavljena da korespondiraju s krajolikom, a značajna je zbog 10. obljetnice rada Odjela.
Konzervatorska struka ima za cilj očuvanje baštinjenog, usporavanje procesa nestajanja materijalne pojavnosti kulturnih dobara. Intervencija uspostavlja ravnotežu baštinjenog i okruženja, antropogenog djelovanja i utjecaja vremena i vraća estetiku, jer svaka konzervacija/restauracija ujedno je i interpretacija/re-kreacija.
Upoznavanjem kulturne baštine i stjecanjem znanja o njoj može se pridonijeti podizanju razine svijesti o njezinoj važnosti. Želja nam je približiti ljepotu naše kulturne baštine i djelokrug rada Konzervatorskog odjela i MK.

Izložba „10. godina Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu“ prezentira presjek desetogodišnjeg rada Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu u domeni dokumentiranja, istraživanja i zaštitnih radova obnove kulturnih dobara na području Brodsko-posavske županije.
Stručna obnova kulturnih dobara podrazumijeva: konzervatorska i arheološka istraživanja, analizu i valorizaciju, konzervatorsko-restauratorske radove, građevinsku i konstruktivnu sanaciju te konzervatorsku prezentaciju kulturnih dobara kao i konzervatorski nadzor nad obnovom i zaštitom kulturnih dobara.
(Željka Perković, dipl.ing.arh.)

Izložba ostaje otvorena do 22. listopada 2017.

Četvrtak 28. rujna u 19.00 sati
Izložbena dvorana Muzeja Brodskog Posavlja
Starčevićeva 40, Slavonski Brod