MSO - ugodno druženje sa prof. dr. sc. Goranom Bandovom

Pozivamo Vas na ugodno druženje sa osječaninom prof. dr. sc. Goranom Bandovom 6. svibnja 2017. Godine (subota) u 11 sati, zgrada Glavne straže, Trg Svetog Trojstva 2, Osijek.


Životopis

Prof. dr. sc. Goran Bandov, pravnik i politolog, izvanredni profesor i prodekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, europski ekspert za međunarodne političke odnose i međunarodno javno pravo s fokusom na ljudska prava i zaštitu manjina i urođenika. Profesor Bandov je diplomirao pravo na Sveučilištu J. J. Strossmayer u Osijeku 2003. godine, obranio master sigurnosnih i mirovnih studija sveučilišta Hamburg 2005. godine te doktorat filozofskih i društvenih znanosti na sveučilištu Hamburg 2009. godine. Prof. dr. sc. Bandov izabran je za Rotary Peace Fellow na Chulalongkorn sveučilištu u Bangkoku, gdje je obranio diplomu u području mirovnih i studija sukoba 2017. godine.

Profesor Bandov ima preko dvanaest godina iskustva u znanstveno-nastavnom procesu preudavajući niz visokoškolskih kolegija, između ostalog: međunarodna politika, međunarodni politički odnosi, međunarodno javno pravo, međunarodne organizacije, ljudska i manjinska prava, mir i sigurnost u Jugoistočnoj Europi. Objavio je knjigu u Njemačkoj “Der Schutznationaler Minderheiteninder Republik Kroatienals Instrument zur Pravention ethnopolitischer Konflikteskalation“ i preko 30 znanstvenih i stručnih radova u području međunarodnih odnosa, međunarodnog javnog prava, ljudskih i manjinskih prava, sigurnosti, međunarodne organizacije, EU i Azija. Njegov znanstveni interes geografski obuhvaća Europu, posebice Jugoistočnu i Srednju Europu te Aziju, posebno Centralnu Aziju te Južnu i Jugoistočnu Aziju; dok tematski interes obuhvaća međunarodne odnose, međunarodno javno pravo, ljudska i manjinska prava, miri konflikt.

Profesor Bandov je znanstveni istraživač na Institutu za mirovna istraživanja i sigurnosnu politiku sveučilišta Hamburg (Njemačka), međunarodni ekspert na Institutu za istraživanje genocida, Hamilton (Kanada), viši znanstveni suradnik sveučilišta Zagreb, profesor visoke škole VŠMOD DH, izvanredni profesor Geneva School of Diplomacy (Švicarska) te docent povjerenja Friedrich Naumann zaklade. Organizirao je i vodio niz fact-findingmissions između ostalog u Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Francusku, Indiju, Italiju, Kambodža, Mađarsku, Poljsku, SAD, Srbiju, Španjolsku, Tajland, Vatikan,Vijetnam.

Prof. dr. sc. Bandov je član niza znanstvenih uredničkih i izdavačkih odbora, između ostalog: član međunarodnog savjetničkog odbora “Journal of Liberty and International Affairs” (Bitola, Makedonija); član uredništva znanstvenog časopisa “International Journal of Diplomacy and Economy“ (Maribor, Slovenija); član uredništva znanstvenog časopisa „Međunarodne studije“ (Zagreb, Hrvatska); član uredništva znanstvenog časopisa “Journal of Political Science Studies” (Edirne, Turska); član uredništva znanstveno-stručnog izdavača „Međunarodni odnosi i diplomacija“ (Zagreb, Hrvatska).

Profesor Bandov je član niza akademskih i stručnih institucija, između ostalog: Svjetske akademije znanosti i umjetnosti (izvanredni član), Academic Network South East Europe; međunarodne grupe European Multilingualism (ISGEM); znanstvene grupe “Politics and Religion”, Njemačke asocijacija za političke znanosti; FNSt, Open Society Institute Network, Regionalne akademije za demokraciju; Instituta Vlado Gotovac, Network on Religion and Difference in the Balkans, Vijeća Inter-University Centre Dubrovnik.

Tijekom svog znanstvenog djelovanja prof. dr. sc. Bandov je bio dobitnik niza stipendija, nagrada i potpora, između ostalog od AJC – American Jewish Committee (USA), CENTURIO (EU), DAAD (Njemačka, Friedrich Naumann zaklada (Njemačka), Ministarstvo vanjskih poslova SR Njemačke, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Open Society Institute (USA), Robert Bosch zaklada (Njemačka) te sveučilište Hamburg (Njemačka). Od 2003. godine dr. sc. Bandov je sudjelovao u nizu „leadership programa“, između ostaloga, Promoting Tolerance Program (USA/Njemačka), Balkan - Caucasus Network (EU), CENTURIO (EU), Democratic Leadership Program (EU), Nachwuchskräfte für Europa (Njemačka), Nansen DialogCenter Program (Norveška/EU).

Goran Bandov