U četvrtak , 16. svibnja 2019. u 19 sati u Galeriji Oranžerija otvorena je izložba Međudjelovanja. Vedran Karadža Tabulov rođen je u Splitu 28. travnja, 1977. godine. Diplomirao je 2002. godine u Širokom Brijegu na klasi profesora Igora Dragičevića, stekavši titulu akademskog slikara – grafičara i profesora likovne kulture. Poslije studija, osim grafikom, slika, fotografira te sve češće boravi na otoku Drveniku Velom gdje se kontinuirano bavi assemblegeom. U Galeriji Oranžerija izloženo je 7 grafika i 26 djela assemblagova (objekata) . Radovi su nastali u desetogodišnjem razdoblju s naglaskom na nešto novije i najnovije. Na otvorenju izložbe govorio je Zoran Šimunović, kustos, Gradskog muzeja Vukovar. Koncepcija realizacije i postava izložbe je u izvedbi kustosa Zorana Šimunovića. Izložba je otvorena do 2. lipnja, 2019. godine. Vaš Gradski muzej Vukovar.