Poštovani posjetitelji, pozivamo Vas na otvaranje izložbe "Omladinske radne akcije - dizajn ideologije" autorskog tima Sanja Bachrach Krištofić i Mario Krištofić (umjetnička organizacija Kultura umjetnosti iz Zagreba), koje će se održati u četvrtak, 23. rujna 2021. godine s početkom u 19 sati u Muzeju Đakovštine.
Ova izložba je do sada prikazana u Zagrebu i Osijeku, a veliki interes dovodi je i u Muzej Đakovštine. Izložba daje uvid u način predstavljanja i promidžbe radnih akcija posredstvom vizualnih medija. Od početne agitacije zasnovane na tiskanim i šapirografiranim materijalima, dugovječnost radnih akcija rezultirala je bogatom i šarolikom produkcijom slika i skulptura, grafičkih mapa, plakata, letaka, brigadnih novina, razglednica, knjižica, iskaznica, priznanja, diploma, prigodnih poštanskih maraka, stručnih publikacija; filmskim (dokumentarnim i igranim) te glazbenim izdanjima. Za pojedine akcije koje su trajale više godina zaredom gradila su se i opremala cijela naselja, proizvodila se odjeća i obuća. Pored grafičkih dizajnera i likovni umjetnici bili su angažirani i stvarali na terenu - u brigadama, gdje su im se u amaterskim grupama pridružili brigadiri i brigadirke. Na izložbi se prikazuje izbor materijala posuđen iz brojnih institucija i od privatnih kolekcionara: plakati, knjige, novine, monografska izdanja, fotografije, grafičke mape, odjeća, značke i medalje, iskaznice, znakovi vizualnih identiteta. Biti će izloženi radovi mnogih poznatih autora: od grafičkih rješenja Marijana Detonija, Zvonimira Agbabe, Ivana Picelja, Mladena Galića, Branka Gavrića, Likovnog studia, preko fotografija Milana Pavića i Borisa Cvjetanovića do djela Pive Karamatijevića i Franje Mraza te filmskih i glazbenih uradaka.

Autori izložbe, postava i kataloga: Sanja Bachrach Krištofić, Mario Krištofić

Autori tekstova: Sanja Bachrach Krištofić, Mario Krištofić, Andreja Der Hazarijan Vukić, Bojan Krištofić, Reana Senjković

Suradnica:

Petra Husain

Izložbu organizira Muzej Đakovštine iz Đakova u suradnji s umjetničkom organizacijom Kultura umjetnosti iz Zagreba.