Anton-Cetin--_20190923-083721_1

Anton Cetin, slikar rođen u Bojani pokraj Čazme, više od pedeset godina živi izvan Hrvatske, velikim dijelom u Torontu u Kanadi, a zadnje tri godine u Ottawi, no neprekidno izlaže i stvara i u Hrvatskoj. Ove godine obilježio je 83. rođendan u Vukovaru i za Likovnu zbirku Muzej Vukovara u progonstvu darovao 30 umjetničkih djela rađenih na papiru.
Završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1964. u klasi prof. Marijana Detonija. U Pariz odlazi 1966. gdje je živio 25 mjeseci. Ostvario je preko 300 radova u Parizu. U Parizu je 1967. počeo slikati Evu, svoje najvažnije nadahnuće. Eve dolaze iz svih rasa i svih su boja. Za Evin 50. rođendan 2017. Izdao je monografiju o Evi u kojoj je predstaljeno 50 njezinih lica. Nakon Pariza otputio se u Kanadu i slika intenzivno sve do danas. Miran, profinjen i elegantan potez, organiziran, a opet nježan, poetski i razigran. Cetin ostavlja važan umjetnički i ljudski trag i uvijek daruje, nastojeći, kako sam kaže, vratiti u rodni kraj ono što je odavde odnio. Tako Hrvatskoj ponovno daruje sebe.
Pored ove donacije, Anton Cetin darovao je za GMV i Zbirku Muzej Vukovara u progonstvu sliku „Uskrsnuće" 1996. g. u Zagrebu. Danas se slika nalazi u stalnom postavu Zbirke. Izlagao je na grupnim izložbama te ostvario više od 150 samostalnih izložbi, a u Vukovaru samostalnu izložbu imao je 2005. gdje je izložio 20 umjetničkih djela - ulja i grafika.
Njegovi radovi nalaze se u muzejima, galerijama i privatnim zbirkama u mnogim zemljama svijeta.