blog-zakon-o-muzejim_20181115-094204_1

HRVATSKI SABOR na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosi ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O MUZEJIMA. Zakon stupa na snagu 19.7.2018. godine.

File Name: ZAKON_O_MUZEJIMA_19-7
File Size: 458 kb
Download File