U četvrtak, 30. svibnja 2019. g. školonteri (članovi Školskog volonterskog kluba) O. Š. Nikole Andrića iz Vukovara u suradnji s PRONI Centar za socijalno podučavanje iz Vukovara i studentima volonterima iz SAD-a u sklopu manifestacije Hrvatska volontira proveli su lijep dan na Vučedolu i uredili prostore ispred zgrade Radionica starih zanata u kojima je zatim održana muzejska pedagoška radionica na temu vučedolske kuće. Zahvaljujemo školonterima i suradnicima i radujemo se budućim volonterskim aktivnostima.