69054728_418354149034293_5993205551046066176_n

U Dvorcu Pejačević - Velikom u Našicama i u Dvorcu Pejačević - Malom u Našicama, od 26. kolovoza do 4. rujna 2019. g., održat će se Međunarodna glazbena akademija u Našicama "Dora's summers/Dorina ljeta". Ova Akademija će svojim polaznicima, mladim glazbenicima, ponuditi usavršavanje u okruženju u kojem se nekad usavršavala i skladala prva hrvatska moderna skladateljica Dora Pejačević, a svim građani i posjetitelji Grada Našica da uživaju u rezultatima njihova rada.