_20190627-083710_1

U organizaciji Gradskog muzeja Vukovar, Hrvatskog doma Vukovar i Franjevačkog samostana Vukovar u četvrtak 20. lipnja 2019. u crkvi sv. Filipa i Jakova održan je koncert Gudačkog kvarteta »Cadenza Zagreb». Nastupili su Krešimir Marmilić - violina, Petar Haluza - violina, Marta Bergovec - viola i Vinko Grubešić - violončelo.
Na programu su bili: Luigi Boccherini - Gudački kvartet Op.44.4 G223 ("La Tiranna"),
Juan Crisóstomo de Arriaga - Gudački kvartet br. 2 u A Duru, Fran Lhotka - Scherzo
Anton Bruckner - Rondo c-minor za gudački kvartet. Bio je to još jedan u nizu koncerata održanih pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske