Sekcija za muzejsku edukaciju i animaciju

osnovana je sa svrhom i ciljem:
• okupljanja stručnih djelatnika unutar Udruge koji se u sklopu svojih institucija bave edukacijom i animacijom
• poticanja suradnje među članovima Udruge i njihovim institucijama na polju muzejske edukacije i animacije
• unapređenja organizacije djelovanja muzeja i galerija na području Istočne Hrvatske na polju muzejske edukacije i animacije
• provođenja svih oblika djelovanja koji vode svrsishodnijem prezentiranju muzejskog fundusa i edukaciji krajnih korisnika muzeja
• brige o stručnom unapređenju muzejskih djelatnika na polju muzejske edukacije i animacije
• suradnje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu

Sekcija je osnovana u lipnju 2009. godine, a u njen rad se do danas uključilo 10-tak stručnih muzejskih djelatnika, članova Udruge.

U svom prvom programu Sekcija si je postavila realizaciju projekta "Muzeji za sve", koji će započeti istoimenim seminarom 2.listopada 2009. godine.

Sekcija povjesničara umjetnosti

Sekcija povjesničara umjetnosti Muzejske udruge Istočne Slavonije kontinuirano djeluje već oko 20 godina. Okuplja ne samo povjesničare umjetnosti nego i voditelje galerijskih odjela odnosno zbirki koje sačinjava umjetnička građa.
Unazad pet godina organizator godišnjih sastanaka sekcije je Zavičajni muzej Našice u kojem je postavljena spomen soba prvom hrvatskom povjesničaru umjetnosti Izidoru Kršnjavom (Našice, 1845. - Zagreb, 1927.), te se sastanci održavaju na njegov rođendan, 22. travnja, njemu u čast.

Opširnije...

Sekcija etnologa

Pored aktivnog sudjelovanja u radu MUIH-a, etnolozi istočne Hrvatske su od osamdesetih godina 20. stoljeća okupljeni u svoju sekciju s ciljem zajedničkog djelovanja u muzejskoj i etnološkoj struci. Danas Sekcija okuplja 14 etnologa iz 13 slavonskih muzeja preko koje se muzealci povezuju i zajedno surađuju na raznim projektima.

U počecima svoga djelovanja Sekcija je pokazala prednosti rada udruženih muzejskih snaga te mogućnosti ostvarivanja izložbenih djelatnosti.

Opširnije...