Tražilica

Muzej Brodskog Posavlja - „ GLAZBENI UKUSI TEREZIJANSKOG DOBA“

   

U povodu izložbe “Hrvatska kraljica i carica Marija Terezija”

Muzej Brodskog Posavlja

i

                                            Glazbena škola Slavonski Brod

pozivaju vas na koncert

„GLAZBENI UKUSI TEREZIJANSKOG DOBA“

 

     

U Muzeju Brodskog Posavlja, u okviru izložbe “Hrvatska kraljica i carica Marija Terezija”, u petak 8. prosinca 2017. godine u 19.30 sati održati će se koncert

„ GLAZBENI UKUSI TEREZIJANSKOG DOBA“

                                           

Između sutona feudalnog apsolutizmaipraskozorja građanskerevolucije,Europajeu18.stoljećuiznjedrila jedno od najuzbudljivijih doba u povijestiglazbe.Nijed- norazdobljedotadanijeutakokratkomvremenskom odsječku bilo toliko stilski heterogenoobuhvaćajućisve finese zrelosti, mladosti i prijelaznosti. “Odstare barokne kompleksnosti put vodi k novoj(osjećajnoj)jednos- tavnosti,odartificijelnogadoprirodnoga,odučenoga, prekogalantnogadooriginalnogaigenijalnoga”,opisaoje njemačkimuzikologPeterRummenhöllerduh18.stol- jećakojejedopustilo“dasedivljabujicaSturmundDran- gaulijeuvedruopuštenostbečkogklasicizmatenešto

kasnije u obzirnost glazbene romantike.”

Glazbanadvorubilajepravipokazateljvladarskemoći, štojedinastijaHabsburgobilatokoristila.Kaodjevojčica Marija Terezija pjevala je i glumila u raskošnim opernim izvedbamaipredstavama,atijekomvladavineiskazalase kaovelikaljubiteljicaipokroviteljicaumjetnosti.Isvojoj jedjeciomogućilaglazbenoobrazovanje-podukuizkla- vira i violine, a djevojčicama još u pjevanju i plesu. No, i habsburški je dvor doživio povlačenje iz aristokratske raskoši u ozračje kućnoga muziciranja. Znakovit prim- jer “novog duha vremena” prikazuje slika nastupa šes- togodišnjeg Wolfganga i njegove desetogodišnje sestre Marije Anne u Dvorani ogledala Palače Schönbrunn 13. listopada 1762. godine. “Wolferl je skočio u caričino kri- lo, bacio ruke oko njezinoga vrata i srdačno ju poljubio”, opisaojesusretotacLeopold.UMarijiTerezijiinjezinom aristokratskom društvu vidjeli su mecene, ali, zanemari- mo li ucifrane frizure i raskošne haljine, prizor je doista “nov” -intiman.

Raskošni barokni vokalni stil talijanskih opernih skla- datelja Francesca Gasparinija i Alessandra Scarlattija, polifono instrumentalno majstorstvo Johanna Sebastiana Bacha, lepršava galantnost francuske provenijencije iz pera Françoisa “le Grand” Couperina, neizreciva čistoća i sklad klasicističke biti Wolfganga Amadeusa Mozarta i skica onoga što će u Ludwigu van Beethovenu evoluirati kmislidaje‘‘knezovabiloibitće,alijesamojedanBee- thoven” - tek je oris glazbenog bogatstva 18. stoljeća. A ono je, pak, omogućilo stvaranje bogatstva ukusa.Marija Terezijavoljelajetalijanskuglazbu.“Svimdomaćimskla- dateljima pretpostavljam najmanjeg Talijana!” De gusti- bus non estdisputandum.

 

Petak 8. prosinca u 19.30 sati

Izložbena dvorana Muzeja Brodskog Posavlja

Starčevićeva 40, Slavonski Brod

 

PROGRAM

Lara Smolić,harmonika, 6. o. Ivan Horvat, harmonika, 2. s: Johann Sebastian Bach: Air, iz Orkestralne suite br. 3 u D-duru, BWV 1068

Ana Lović, sopran, 1. s. Andrej Šeper, klavir, prof.: FrancescoGasparini:Carolacciodolcenodo,iz Komornihkantatazaglassoloicontinuo,op.1

JosipGregurić,klavir,3.o.: JohannSebastianBach:Sarabande,izFrancuske suite br. 3 u h-molu, BWV814

Dominik Tomičić,violina, 6. o. Andrej Šeper, klavir, prof.: François Couperin: LeBavoletflottant,iz 9. suite u 2. knjizi Komada za čembalo

Elena Wachtler, klavir, 3. s.: JohannSebastianBach:Troglasnainvencijabr.6u E-duru, BWV792

Lana Ćato, sopran, 2. s. Andrej Šeper, klavir, prof.: Wolfgang Amadeus Mozart: Das Veilchen, KV 476

Katarina Aračić, klavir, 2. s.: François Couperin: La Charolaise, iz 2. suite u 1. knjizi Komada za čembalo

Sandra Böhm, sopran, 2. s. Andrej Šeper, klavir, prof.: AlessandroScarlatti: Già il sole dal Gange, arija iz opere L’honestà negli amori

Bono Peić, flauta, 2. o. Ramona Bićanić, klavir, 2. o.: Ludwig van Beethoven: Romanze, iz Sonatine u G-duru, Anh. 5 br. 2

Krešimir Ivančić, violina, prof. Andrej Šeper, klavir, prof.: Wolfgang Amadeus Mozart: Allegro aperto (1. sta- vak) iz Violinskog koncerta br. 5 u A-duru, KV 219